Łomża
Technikum
Technikum Nr 7 im. Ludwika Bojanusa - Technik technologii żywności
Nazwa oddziału

 Technik technologii żywności

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Przedmioty rozszerzone

 Chemia

 Matematyka

Opis

Po ukończeniu szkoły uczniowie znajdą zatrudnienie w zakładach przetwórstwa spożywczego, laboratoriach, handlu żywnością i będą mogli prowadzić własną działalność gospodarczą. Uczniowie uzyskają kwalifikacje w zakresie produkcji wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń. Poznają również zasady marketingu i reklamy.