Łomża
Technikum
Technikum Nr 7 im. Ludwika Bojanusa - Technik architektury krajobrazu
Nazwa oddziału

 Technik architektury krajobrazu

Liczba miejsc

 20

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Geografia

Opis

Po ukończeniu szkoły uczniowie będą mogli pracować przy projektowaniu, urządzaniu, pielęgnowaniu terenów zieleni i elementów małej architektury krajobrazu, w gospodarstwach szkółkarskich i zakładach pielęgnacji zieleni. Uczniowie zdobędą kwalifikacje w dziedzinach projektowania, budowy i konserwacji obiektów architektury krajobrazu.