Łomża
Technikum
Technikum Nr 7 im. Ludwika Bojanusa - Technik agrobiznesu
Nazwa oddziału

 Technik agrobiznesu

Liczba miejsc

 20

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

Opis

Po ukończeniu szkoły uczniowie będą mogli pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych o profilu rolniczym lub samodzielnie prowadzić własną działalność gospodarczą. Przyswoją również wiedzę dotyczącą księgowości i prowadzenia małej firmy.