Łomża
Technikum
Technikum Nr 7 im. Ludwika Bojanusa - Technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Liczba miejsc

 45

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Przedmioty rozszerzone

 Chemia

 Matematyka

Opis

Po ukończeniu szkoły uczniowie będą mogli pracować w zakładach żywienia zbiorowego lub prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych.

Uczniowie nauczą się zasad sporządzania i dekorowania potraw i organizowania przyjęć. Poznają kuchnie różnych narodów świata i regionów. Dzięki organizowanym przez szkołę projektom unijnym uczniowie będą mieli możliwość odbycia praktyki zawodowej w hotelach z Niemczech.