Łomża
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Marii Konopnickiej - I C - ekonomiczno - menadżerska
Nazwa oddziału

 I C - ekonomiczno - menadżerska

Liczba miejsc

 28

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Przedmioty o treściach rozszerzonych:matematyka, geografia, język angielski.

Języki obce: j. angielski i j. niemiecki (kontynuacja).