Łomża
Technikum
Technikum Nr 6 - I TT - technik organizacji turystyki
Nazwa oddziału

 I TT - technik organizacji turystyki

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

ZAWÓD: TECHNIK ORGANIZACJI  TURYSTYKI      

Do zadań technika organizacji turystyki należy kompleksowe świadczenie usług turystycznych, czyli: przyjmowanie zleceń klientów, programowanie imprez, kalkulowanie zamawianych świadczeń, czuwanie nad prawidłową realizacja zamawianych usług, planowanie tras podróży i dokonywanie rezerwacji w hotelach dla klientów, kreowanie podaży usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, słowem profesjonalna obsługa turystów,

Kształcenie zawodowe obejmuje dwie kwalifikacje, z których uczeń zdaje egzaminy:

1. Przygotowanie imprez i usług turystycznych.
2. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.

    Absolwenci kierunku technik organizacji turystyki mają szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia w sektorze usług turystycznych. Jako wykwalifikowani pracownicy biur podróży, mogą pracować zarówno przy bezpośredniej obsłudze klienta, jak i w zapleczu administracyjno-biurowym, a także poprowadzą własną firmę turystyczną Przed absolwentami stoi szeroki wybór stanowisk poczynając od pracowników/referentów wspomnianych biur podróży, a także informacji turystycznej, firm transportowych, firmach zajmujących się organizacją i promocją turystyki danego regionu oraz prowadzących sprzedaż biletów lotniczych i autokarowych. Wykształcenie zdobyte na tym kierunku daje również podstawy do pracy w obiektach hotelowych. Duży nacisk, który kładziemy na naukę języków obcych, co pozwoli naszym absolwentom na szukanie pracy zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Uzyskany tytuł technika jest honorowany na terenie całej Unii Europejskiej.

Model absolwenta

 TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

 Technik obsługi turystycznej to osoba, która ustala, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej, w celu uzyskania maksymalnych efektów finansowych i społecznych firmy, bada popyt oraz kreuje podaż usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, współpracując z innymi uczestnikami rynku. Planuje trasy podróży i dokonuje rezerwacji w hotelach dla klientów; organizuje lub sprzedaje pełne grupowe wyjazdy służbowe lub urlopowe.

Absolwent szkoły przygotowany jest do:

-  opracowywania programów imprez turystycznych i przygotowywania ofert turystycznych;

-  organizowania imprez turystycznych;

-  przyjmowania zleceń i realizowanie zamawianych usług turystycznych;

-  sporządzania umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez;

-  kalkulowania kosztów zamawianych świadczeń;

-  przygotowywania ofert turystycznych;

-  kalkulowanie kosztów zamawianych świadczeń, obsługiwania klienta;

-  promowania usług  przedsiębiorstwa organizującego imprezy turystyczne;

-  udzielanie informacji turystycznej;

-  prowadzenie własnych firm.