Łomża
Technikum
Technikum Nr 6 - I TA - technik ekonomista
Nazwa oddziału

 I TA - technik ekonomista

Liczba miejsc

 35

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

ZAWÓD: TECHNIK EKONOMISTA

Zawód przeznaczony jest dla osób, które chcą w przyszłości pracować w działach handlowych, księgowości, dziale kadr i płac, w sekretariacie, w dziale marketingu.

Podczas nauki uczeń zdobywa wiedzę i zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:
1. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
2. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki    finansowej jednostek organizacyjnych.

Uczeń zdobywa wiedzę o tym jak założyć firmę, jak współpracować z kontrahentami, jak dokonywać rozliczeń pieniężnych, jak prowadzić korespondencję handlową, jak prowadzić sprawy kadrowe pracowników, a także sporządzać listy płac i deklaracje podatkowe. Potrafi także sporządzić biznesplan oraz dokonywać analiz. zdobywa szeroką wiedzę z rachunkowości. Zdobyty zakres wiadomości i umiejętności praktycznych spowoduje, że absolwent szkoły będzie prezentował na rynku pracy postawę przedsiębiorczą, elastyczną i nie będzie obawiał się nowych wyzwań. Podczas nauki w tym zawodzie bardzo szerokie zastosowanie mają programy komputerowe: finansowe, kadrowo-płacowe, pakiety biurowe.

Model absolwenta

TECHNIK EKONOMISTA 

to osoba, którą charakteryzuje dokładność, systematyczność, odpowiedzialność za pracę, kreatywność i   przedsiębiorczość, umiejętność pracy w zespole oraz sprawne posługiwanie się technologiami informatycznymi.

 Absolwent szkoły przygotowany jest do :

- planowania i organizowania dowolnej działalności gospodarczej;

sporządzania deklaracji podatkowych, zestawień i analiz ekonomicznych i statystycznych;

- sporządzania dokumentacji handlowej i księgowej;

 - obsługi programów komputerowych ekonomiczno - finansowych i biurowych;

  - wykonywania prac biurowych, działań marketingowych.