Łomża
Liceum ogólnokształcące
Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży - A
Nazwa oddziału

 A

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Biologia

Opis

Dyscypliny szkolenia sportowego:

  • piłka nożna