Łomża
Technikum
Technikum nr 5 - S-technik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 S-technik pojazdów samochodowych

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Chemia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

- kształcenie ogólnokształcące,

- kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne,

- zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego, usytuowanego obok szkoły,

-  4-ro tygodniowa praktyka zawodowa w kl. III realizowana
w zakładach pracy na terenie Łomży.

Absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji:

- diagnozowanie i naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,

- diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów  pojazdów samochodowych,

- organizowanie i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

uzyskuje tytuł „technik pojazdów samochodowych”.

Technik pojazdów samochodowych organizuje i wykonuje obsługę pojazdów samochodowych.


Pracę znajdziesz w firmach branży motoryzacyjnej, usługowych zakładach obsługowo – naprawczych,  zakładach produkcyjnych przemysłu motoryzacyjnego, w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, stacji kontroli pojazdów po uzyskaniu uprawnień diagnosty,  przedsiębiorstwach transportowych , hurtowniach
i  sklepach motoryzacyjnych.

Możesz prowadzić własną firmę obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.

Możliwość dalszego kształcenia na uczelniach wyższych.