Łomża
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 - Bt-operator obrabiarek skrawających
Nazwa oddziału

 Bt-operator obrabiarek skrawających

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Chemia ,  Fizyka

Opis

- przedmioty ogólnokształcące

- przedmioty zawodowe teoretyczne i pracownie,

-  zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego, usytuowanego obok szkoły.

Absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji „Użytkowanie obrabiarek skrawających” może uzyskać dyplom w zawodzie operator obrabiarek skrawających lub w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu stosownych kwalifikacji.

Operator obrabiarek skrawających obsługuje obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie, przystosowane do obróbki elementów, polegającej na zdejmowaniu warstwy materiału w celu nadania im wymaganych kształtów, wymiarów i chropowatości powierzchni zgodnie z dokumentacją.

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników oraz w zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych. Twoja praca będzie polegała na obsługiwaniu i nadzorowaniu uniwersalnych, półautomatycznych i automatycznych obrabiarek skrawających tj. tokarki, frezarki, szlifierki, w tym sterowanych komputerowo.

Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Możliwość kontynuowania nauki w zaocznym liceum ogólnokształcącym.