Łomża
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 - Bk-kierowca mechanik
Nazwa oddziału

 Bk-kierowca mechanik

Liczba miejsc

 25

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Chemia ,  Fizyka

Opis

- przedmioty ogólnokształcące

- przedmioty zawodowe teoretyczne i pracownie,

-  zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego, usytuowanego obok szkoły

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji „Eksploatacja środków transportu drogowego” może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik transportu drogowego po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji  „Organizacja przewozu środkami transportu drogowego” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Kierowca mechanik przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: prowadzenia pojazdów samochodowych, wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy, prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy, wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego, oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

Pracę znajdziesz we wszelkich firmach transportowych, przewozu osób i rzeczy, w charakterze kierowcy.

Możesz zdobywać kolejne kategorie prawa jazdy i licencje, co poszerza uprawnienia zawodowe.

Możesz po ukończeniu dodatkowego kursu uzyskać uprawnienia na przewóz materiałów niebezpiecznych.

Możesz prowadzić działalność gospodarczą