Łomża
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 - Bs-mechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 Bs-mechanik pojazdów samochodowych

Liczba miejsc

 18

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Chemia ,  Fizyka

Opis

- przedmioty ogólnokształcące

- przedmioty zawodowe teoretyczne i pracownie,

-  zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego, usytuowanego obok szkoły

Absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji „Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych” może uzyskać  dyplom w zawodzie „mechanik pojazdów samochodowych”  lub w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dalszych stosownych kwalifikacji.

Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje obsługę, diagnostykę i naprawę pojazdów samochodowych.


Pracę znajdziesz w warsztatach samochodowych, stacjach diagnostycznych, w przedsiębiorstwach produkujących pojazdy i ich zespoły, małych zakładach obsługowo – naprawczych. Może to być praca w charakterze mechanika lub kierowcy.

Możesz prowadzić własny warsztat.

Po ukończeniu dodatkowego kursu możesz uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy lub diagnosty.

Możliwość dalszego kształcenia w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych oraz uzyskania tytułu technika po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia średniego.