Łomża
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 - Bd-elektromechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 Bd-elektromechanik pojazdów samochodowych

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Chemia ,  Fizyka

Opis

- przedmioty ogólnokształcące

- przedmioty zawodowe teoretyczne i pracownie,

-  zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego, usytuowanego obok szkoły

Absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji:

 diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych  uzyskuje dyplom w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych lub w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dalszych stosownych kwalifikacji.

Elektromechanik pojazdów samochodowych diagnozuje oraz naprawia elektryczne i elektroniczne układy pojazdów samochodowych.


Pracę znajdziesz w warsztatach naprawczych, bazach transportowych, zakładach związanych z obsługą i naprawą poj. samochodowych hurtowniach i sklepach motoryzacyjnych oraz fabrykach produkcyjnych. Może to być praca w charakterze mechanika lub kierowcy.

 Możesz także prowadzić własny warsztat elektromechaniki pojazdowej.

Możliwość dalszego kształcenia w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych oraz uzyskania tytułu technika po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia średniego.