Łomża
Technikum
Technikum nr 5 - M-technik mechatronik
Nazwa oddziału

 M-technik mechatronik

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Chemia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

 Matematyka

Opis

Uczniowie kształcący się w zawodzie "technik mechatronik" szkoła się zarówno w
zakresie przedmiotów ogólnokształcących, jak i zawodowych:
podstawy mechatroniki,
technologie i konstrukcje mechaniczne,
urządzenia i systemy mechatroniczne,
pracownia urządzeń mechatronicznych,
język obcy zawodowy,
zajęcia specjalistyczne CNC,
Szkolenie zawodowe teoretyczne odbywa się w nowoczesnych pracowniach,
wyposażonych w sprzęt dostosowany do aktualnych potrzeb przyszłych pracodawców.
Zajęcia praktyczne odbywają się w Zespole Centrum Kształcenia Praktycznego i
Ustawicznego usytuowanego obok szkoły, natomiast 4-ro tygodniowa praktyka
zawodowa w klasie trzeciej w zakładach pracy. Dla najlepszych uczniów

Absolwent z tytułem "technik mechatronik" może być zatrudniony w zakładach o
zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w zakładach prowadzących
usługi w zakresie projektowania, serwisu i napraw urządzeń lub zdobyć jedna z
kwalifikacji i wykonywać zawód w danej specjalności. Może to być praca w charakterze
konstruktora, technologa, brygadzisty ds. ruchu, operatora i programisty obrabiarek
sterowanych numerycznie CNC,
diagnostyka i serwisanta sprzętu.
Absolwent po uzyskaniu świadectwa maturalnego może kontynuować naukę na
uczelniach wyzszych