Łomża
Technikum
Technikum nr 5 - I-technik informatyk
Nazwa oddziału

 I-technik informatyk

Liczba miejsc

 45

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Chemia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Uczeń kształcący się z zawodzie "technik informatyk" szkoli się zarówno w zakresie
przedmiotów ogólnokształcących , jak i zawodowych według modułowego programu
nauczania:
podstawy technik informacyjnych
urządzenia techniki komputerowej
metodologia programowania
systemy zarządzania bazami danych
systemy operacyjne
Szkolenie zawodowe teoretyczne odbywa się w nowoczesnych pracowniach szkolnych,
wyposażonych w sprzęt dostosowany do aktualnych potrzeb przyszłych pracodawców.
W czasie nauki będzie realizowana 4-ro tygodniowa praktyka zawodowa w zakładach
pracy na terenie Łomży.
Absolwent z tytułem "technik informatyk" może zdobyć jedna z kwalifikacji i wykonywać
zawód w danej specjalności lub być zatrudniony w rożnych zakładach pracy, gdzie
występują komputery. Potrzebni są tam specjaliści do przetwarzania danych oraz
konserwacji i utrzymania sieci komputerowych LAN i WAN oraz projektowania i
administrowania systemami bazodanowymi. Typowe stanowiska pracy proponowane
technikom informatykom to administrator, projektant, programista.
Absolwent po uzyskaniu świadectwa maturalnego może kontynuować naukę na
uczelniach wyzszych.
Uczniowie na dodatkowych i bezpłatnych szkoleniach uzyskują certyfikat ECDL.