Łomża
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej - profil medyczny
Nazwa oddziału

 profil medyczny

Liczba miejsc

 16

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia.

Przedmioty uzupełniające: język obcy w społeczeństwie, nauka o komunikacji i e-matematyka.

Przedmioty nauczane w tej klasie na poziomie rozszerzonym umożliwiają jej absolwentom studiować na takich kierunkach jak:

- medycyna

- stomatologia

- farmacja

- fizjoterapia

- rehabilitacja

- dietetyka

 - kosmetologia
 - biotechnologia
 - inżynieria biomedyczna
 - analityka medyczna
 - ratownictwo medyczne
 - pielęgniarstwo


Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do konkursów z biologii i chemii.