Łomża
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej - profil ekonomiczny
Nazwa oddziału

 profil ekonomiczny

Liczba miejsc

 16

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

Opis

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: geografia, matematyka.

Przedmioty uzupełniające: język obcy w społeczeństwie, nauka o komunikacji i e-matematyka.

Przedmioty nauczane w tej klasie na poziomie rozszerzonym umożliwiają jej absolwentom studiować na takich kierunkach jak:

- ekonomia

- europeistyka

- finanse i rachunkowość

- towaroznawstwo

- turystyka

- zarządzanie