Łomża
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 - 1K - kucharz
Nazwa oddziału

 1K - kucharz

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Opis

Uczniowie kształcący się w zawodzie kucharz uczą się sporządzania potraw i napojów zgodnie z technologią gastronomiczną; dekorowania i podawania potraw; obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie sporządzania posiłków; podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej; wykorzystywania receptur kulinarnych, planowania i rozliczania produkcji.