Łomża
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 - 1C - cukiernik
Nazwa oddziału

 1C - cukiernik

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Opis

Uczniowie kształcący się w zawodzie cukiernik uczą się obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów  cukierniczych; magazynowania surowców cukierniczych; sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych i półproduktów; dekorowania wyrobów cukierniczych i przygotowania do ich dystrybucji; podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.