Łomża
Technikum
Technikum Nr 4 - 1TŻ - technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 1TŻ - technik żywienia i usług gastronomicznych

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Chemia

Opis

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych są przygotowywani do wykonywania prac, zarówno w kuchni na stanowisku kucharza, jak i doradcy żywieniowego potrafiącego zaplanować, opracować i wdrożyć dietę oraz kelnera obsługującego właściwie i rzetelnie gości. Uczą się, jak organizować i nadzorować pracą podległego personelu w zakresie obsługi maszyn i urządzeń gastronomicznych; zdobywają  umiejętności obsługiwania konsumentów i organizowania pracy w zakładach żywienia zbiorowego takich jak restauracje, stołówki, bary, a także wiedzę z zakresu technologii produkcji żywności; uczestniczą zarówno w zajęciach teoretycznych jak i praktycznych odbywających się w szkole, okolicznych kawiarniach, restauracjach oraz hotelach. Absolwenci kierunku znajdą  zatrudnienie w restauracjach, kafeteriach, hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, na promach i statkach, a także będą mogli prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych.