Łomża
Łomża
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Zarządzenie nr 16/2019 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31.01.2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2019/2020 (PDF)
Uchwała Nr 337/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie: w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium (PDF)
Oświadczenia (PDF)
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły na rok szkolny 2019/2020 (PDF)