Systemowa obsługa rekrutacji
Łomża
Nazwa Plik Opis
Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łomża (PDF)
Zarządzenie Nr 36/2018 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31.01.2018 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2018/2019 (PDF)
Uchwała Nr 337/2017 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium (PDF)
Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. (PDF)
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły na rok 2018/2019 (PDF)