Krosno
Technikum
Technikum Nr 5 - 1dt - technik automatyk
Nazwa oddziału

 1dt - technik automatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • język obcy nowożytny ,  fizyka ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik automatyk

Opis

Technik automatyk

W okresie nauki w zawodzie technik automatyk kształtujemy umiejętności montażu i diagnostyki w takich obszarach jak:
 • układy i urządzenia elektroniczne;
 • systemy mikroprocesorowe;
 • sieci komputerowe;
 • sterowniki PLC;
 • sieci automatyki przemysłowej PLC – mechatronika.
W ramach zajęć poznawanie:
 • zagadnień z podstaw elektrotechniki i elektroniki;
 • elektronicznych układów analogowych i cyfrowych;
 • oprogramowania do komputerowego wspomagania projektowania (CAD);
 • teorii sterowania automatycznego;
 • elementów systemu automatyki (urządzenia pomiarowe i wykonawcze);
 • automatyki stycznikowo-przekaźnikowej;
 • automatyki elektronicznej;
 • elementów robotyki;
 • współpracy paneli operatorskich ze sterownikami PLC nadzorującymi proces przemysłowy;
 • oprogramowania do wizualizacji symulacji procesów przemysłowych (SCADA);
 • instalacji elektropneumatycznych;
 • instalacji elektrohydraulicznych;
 • obsługi specjalistycznego sprzętu;
 • metod programowania robotów.
Technik automatyk może podjąć dobrze płatną pracę w placówkach badawczo-rozwojowych, w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym w charakterze pracownika działu utrzymania ruchu, pracownika – asystenta projektanta i konstruktora automatycznego sterowania z wykorzystaniem sterowników PLC oraz innych gałęziach przemysłu, gdzie są stosowane urządzenia elektronicznej automatyki przemysłowej.

Dzięki współpracy z lokalnymi firmami nasi uczniowie odbywają w klasie trzeciej i czwartej wysokiej jakości praktykę zawodową u pracodawców.

Dodatkowe przedmioty:
 • fizyka w technice
 • zastosowanie matematyki
Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w trakcie kształcenia:
 • ELM.01 Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
 • ELM.04 Eksploatacja układów automatyki przemysłowej