Krosno
Technikum
Technikum Nr 5 - 1bt - technik elektronik
Nazwa oddziału

 1bt - technik elektronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • język obcy nowożytny ,  fizyka ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik elektronik

Opis

Technik elektronik

 • Zdobycie poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji
 • Poznanie nowych technologii w branży elektronicznej
 • Montaż elementów i układów elektronicznych na płytkach drukowanych
 • Instalowanie oraz konserwowanie urządzeń elektronicznych z grup: system telewizji satelitarnej, kablowej, dozorowej, system kontroli dostępu i zabezpieczeń, sieci komputerowych oraz sieci automatyki przemysłowej
 • Użytkowanie urządzeń elektronicznych
 • Naprawa urządzeń elektronicznych
 • Programowanie systemów mikroprocesorowych
 • Programowanie nowoczesnych układów sterowania
 • Poznanie budowy, działania, instalacji i programowania systemów mechatronicznych
 • Nabycie umiejętności obsługi specjalistycznego sprzętu
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne (wycieczki przedmiotowe, współpraca z uczelniami wyższymi, zakładami pracy itp.)
 • Zajęcia prowadzone w pracowniach elektronicznych, a także w laboratoriach elektronicznych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie
Technik elektronik może podjąć dobrze płatną pracę w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz innych gałęziach przemysłu, gdzie są stosowane urządzenia elektroniczne.

Dzięki współpracy z lokalnymi firmami nasi uczniowie odbywają w klasie trzeciej i czwartej wysokiej jakości praktykę zawodową u pracodawców.

Dodatkowe przedmioty:

 • fizyka w technice
 • zastosowanie matematyki
Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w trakcie kształcenia:
 • ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
 • ELM.05 Eksploatacja urządzeń elektronicznych