Krosno
Technikum
Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica - 1 D, F - technik mechatronik
Nazwa oddziału

 1 D, F - technik mechatronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • fizyka
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik mechatronik

Opis

Technik mechatronik
(specjalizacja: automatyka przemysłowa)

Mechatronik to zawód, który łączy w sobie wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin, takich jak mechanika, automatyka, elektronika, obsługa obrabiarek i informatyka. Stanowi profesję, która zapewnia nie tylko satysfakcjonujące zarobki, lecz także rozwój zawodowy. Przedstawiciele tego zawodu są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

W zawodzie technik mechatronik w trakcie pięcioletniego systemu nauczania wyodrębniono dwie kwalifikacje, po zdaniu których uczeń uzyskuje tytuł technika mechatronika.

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń
i systemów mechatronicznych.

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący kierunek technik mechatronik posiada następujące umiejętności:

 • montaż urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • tworzenie dokumentacji technicznej;
 • programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC;
 • wykonywanie projektów przy zastosowaniu oprogramowania CAD/CAM;
 • wykonywanie prototypów wykorzystujących technologię druku 3D;
 • prowadzenie własnej firmy.

Dodatkowe umiejętności

Uczeń kierunku technik mechatronik, może uzyskać szereg dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami. Są to między innymi uprawnienia SEP, kursy związane
z obsługą oprogramowania CAD/CAM, obsługą obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, mechatroniką samochodową oraz spawalnictwem. Kierunek daje również podstawy aby uzyskać jakiekolwiek kwalifikacje cyfrowe w zawodach nowoczesnych technologii i programowania.

Technik mechatronik znajdzie zatrudnienie w:

 • w firmach zajmujących się projektowaniem oraz opiniowaniem urządzeń automatyki;
 • w zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń mechatronicznych;
 • w firmach instalacyjnych zajmujących się montażem np. alarmów, automatycznych bram garażowych, instalacji fotowoltaicznych, tzw. inteligentnych domów itp.;
 • w warsztatach naprawczych sprzętu mechatronicznego;
 • w laboratoriach zakładów przemysłowych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych;
 •  jako programista CAD/CAM.

Baza dydaktyczna naszej szkoły

W Zespole Szkół Mechanicznych w Krośnie posiadamy nowoczesną bazę pomocy dydaktycznych w zakresie elektroniki i elektrotechniki, automatyki, mechatroniki samochodowej, obrabiarek sterowanych numerycznie. Są to między innymi:

 • oscyloskopy, analizatory stanów logicznych, multimedia, multimetry;
 • stanowiska dydaktyczne z zakresu pneumatyki, elektropneumatyki, sensoryki, napędów elektrycznych;
 • stanowiska z zakresu programowania sterowników przemysłowych;
 • symulatory linii produkcyjnych;
 • drukarki 3D, plotery laserowe, skaner 3D;
 • oprogramowanie projektowe i smulacyjne CAD/CAM;
 • obrabiarki sterowane numerycznie CNC.

Współpraca z firmami

Nasza szkoła nieustannie współpracuje z firmami z branży robotyki, mechatroniki
i automatyki. Jedną z takich firm jest Firma Astor z Krakowa. Astor od wielu lat zajmuje się wyposażaniem zakładów produkcyjnych w automatykę przemysłową, robotykę oraz szkoleniami z zakresu obsługi tych urządzeń. W ramach współpracy z firmą Astor uczniom
o profilu mechatronicznym zapewnia się wsparcie merytoryczne, co pozwala zachować najwyższy poziom kształcenia oraz gwarancję podążania za zmianami technologicznymi
w przemyśle oraz w firmach innowacyjnej gospodarki.

Praktyki i staże zawodowe

W ramach programu Erasmus+ uczniowie mogą wziąć udział w praktykach zawodowych organizowanych w trakcie roku szkolnego oraz w stażach wakacyjnych. Projekt daje możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w zakładach pracy na terenie Unii Europejskiej. Uczestnicy stażu mają zapewnioną podróż do miejsc odbywania praktyk, całodobowe wyżywienie oraz kieszonkowe.

Dodatkowo uczniowie swój wolny czas mogą przeznaczyć na zwiedzanie i odkrywanie nowych ciekawych miejsc.