Krosno
Technikum
Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica - 1 B, C - technik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 1 B, C - technik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik pojazdów samochodowych

Opis

Technik Pojazdów Samochodowych

Technik pojazdów samochodowych to zawód z przyszłością

Motoryzacja zmienia się dynamicznie z roku na rok. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych i wykwalifikowanych mechaników zajmujących się, naprawą, obsługą i diagnozowaniem współczesnych pojazdów samochodowych. Producenci stosują różne rozwiązania napędów, wyposażają auta w ciekawe układy multimedialne, komfortu i bezpieczeństwa. To wymusza na współczesnym mechaniku posiadanie wielu umiejętności podążających za trendami. Tylko wysoce wyspecjalizowane serwisy zatrudniające wysokiej klasy fachowców mogą zapewnić odpowiednią jakość obsługi.

O wysokim poziomie kształcenia świadczą sukcesy naszych uczniów na ogólnopolskich olimpiadach i turniejach samochodowych. Corocznie plasują się oni w czołówce krajowej, niejednokrotnie zdobywając dla naszej placówki zaszczytny tytuł Samochodowej Szkoły Roku.

Olimpiady i turnieje to także wspaniała okazja dla naszych uczniów do poznania nowych osób związanych z motoryzacją, zwiedzenia nowych miejsc i podejmowania nowych wyzwań.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

·         MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

·         MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:

·         wykonywania obsługi i naprawy samochodów i motocykli,

·         diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych i innych pojazdów silnikowych,

·         organizowania i prowadzenia procesu obsługi i naprawy samochodów i innych pojazdów.

Technik pojazdów samochodowych przygotowywany jest do wykonywania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, potrafi ocenić stan techniczny pojazdu, zdiagnozować niesprawności, czytać dokumentację techniczną - także tę w języku angielskim. Absolwenta technikum przygotowujemy także do samodzielnego prowadzenia warsztatu samochodowego.

Absolwent naszej szkoły zdobędzie wykształcenie techniczne i umiejętności szczególnie poszukiwane przez pracodawców między innymi:

·         znajomość rysunku technicznego wraz z umiejętnością czytania dokumentacji technicznej,

·         sprawne posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami pomiarowymi,

·         znajomość budowy samochodów w tym pojazdów hybrydowych i elektrycznych,

·         znajomość podstaw diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów i urządzeń do tego stosowanych,

·         sposoby prowadzenia warsztatu samochodowego wraz z analizą i kalkulacją kosztów,

·         organizację i prowadzenie stacji obsługi branży motoryzacyjnej

Technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do organizowania i wykonywania procesów obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, dokonywania oceny stanu technicznego i ustalania przyczyn niesprawności. Potrafi prowadzić dokumentację związaną  z obsługą i naprawą samochodów, prowadzić samodzielnie usługi motoryzacyjne. Nie jest dla niego obca także dokumentacja techniczna, często zapisana w języku angielskim. Za przykład posłużyć mogą schematy elektryczne, których umiejętność czytania i rozumienia jest kluczem do sukcesu.

Dodatkowe umiejętności

·         przygotowanie do prowadzenia własnej działalności,

·         prawo jazdy kategorii B,

·         język obcy zawodowy uwzględniający terminologię potrzebną w pracy za granicą,

·         praktyki zagraniczne,

·         obsługa nowoczesnych urządzeń diagnostycznych.

Technik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:

·        salonach obsługi i sprzedaży samochodów,

·        zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,

·        stacjach kontroli pojazdów,

·        salonach sprzedaży pojazdów samochodowych,

·        przedsiębiorstwach transportu samochodowego,

·        instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami,

·        przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,

·        instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi,

·        przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

 

Baza dydaktyczna

·         tablice dydaktyczne motoryzacyjne,

·         linia diagnostyczna

·         hamowna podwoziowa i silnikowa,

·         tablice interaktywne,

·         stanowiska silnikowe.

·         stanowiska zawierzeń,

·         stanowiska skrzyń biegów,

·         stanowiska budowy podwozi,

·         stanowiska napędów hybrydowych,

·         stanowiska układów zasilania,

·         modele układów przeniesienia napędu,

·         modele silników,

·         modele instalacji elektrycznych,

·         multimedia branżowe.

Praktyki i staże zawodowe

W ramach programu Erasmus+ uczniowie mogą wziąć udział w praktykach zawodowych organizowanych w trakcie roku szkolnego oraz w stażach wakacyjnych. Projekt daje możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w zakładach pracy na terenie Unii Europejskiej. Uczestnicy stażu mają zapewnioną podróż do miejsc odbywania praktyk, całodobowe wyżywienie oraz kieszonkowe.

Dodatkowo uczniowie swój wolny czas mogą przeznaczyć na zwiedzanie i odkrywanie nowych ciekawych miejsc.

 

Nasze atuty

·         wykwalifikowana kadra,

·     nowoczesne, doskonale wyposażone pracownie i laboratoria do praktycznej nauki zawodu,

·         nauka teorii poparta przykładami praktycznymi,

·         darmowy kurs na prawo jazdy kategorii B,

·         dodatkowe szkolenia kończone otrzymaniem certyfikatu,

·         praktyki zawodowe.

Uczniowie technika pojazdów samochodowych wspólnie z nauczycielami mają szansę zrealizować wiele interesujących projektów. Pomysły na nie często wychodzą od samych podopiecznych. Dzięki temu uczniowie jeszcze lepiej poznają swoje możliwości i zdobywają wiedzę. Czas na to dają liczne koła zainteresowań a także bezpośrednia współpraca z otwartymi na takie działania nauczycielami. Jesteśmy też jedyną szkołą w Polsce, która posiada Muzeum Motoryzacji. Jest w nim ok 90 motocykli i ok 16 samochodów z 2 poł. XX w. Wiele z nich jest poddawanych renowacji, a nawet są odpalane. Podobnym zabiegom są poddawane gokarty, na których można ćwiczyć swoje umiejętności wyścigowe. Wychowało się na nich wielu rajdowców, którzy są dzisiaj uznanymi mistrzami w skali nie tylko Polski ale Europy i świata.