Krosno
Technikum
Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica - 1 E - technik mechanik lotniczy
Nazwa oddziału

 1 E - technik mechanik lotniczy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik mechanik lotniczy

Opis

Technik mechanik lotniczy

Osiągnij swoje marzenia i zostań częścią dynamicznej branży lotniczej! Jeśli interesuje Cię lotnictwo i chcesz wiedzieć, jak działają samoloty od środka, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie! Licencjonowany technik mechanik lotniczy jest ekspertem w zakresie utrzymania i naprawy statków powietrznych. Posiada wiedzę z zakresu mechaniki lotniczej, elektrotechniki, konstruowania, projektowania, budowy, eksploatacji i obsługi technicznej statków powietrznych, a także umiejętność logicznego myślenia i rozwiązywania problemów. Jego wiedza i umiejętności pozwalają mu pracować w prestiżowych firmach lotniczych, serwisach lotniczych oraz na lotniskach. Mechanik lotniczy w trakcie swojej kariery zawodowej zobowiązany jest stale podnosić swoje kwalifikacje - zanim jednak zdobędzie odpowiednie uprawnienia musi najpierw zdecydować o rozpoczęciu nauki na kierunku technik mechanik lotniczy, gdzie będzie miał możliwość zdobycia gruntownej wiedzy na temat budowy i eksploatacji statków powietrznych, silników lotniczych oraz wyposażenia znajdującego się na pokładzie samolotu. Jeśli jesteś pasjonatem techniki i lubisz wyzwania, kariera jako technik mechanik lotniczy może być właśnie dla Ciebie! Zostań technikiem mechanikiem lotniczym i zdobądź wiedzę oraz umiejętności potrzebne do realizacji lotniczych ambicji.

Kwalifikacje:                       

TLO.03 – Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanik lotniczy będzie przygotowany do wykonywania obowiązków mechanika lotniczego oraz realizacji zadań w zakresie:

·         wykonywania oceny technicznej  statku  powietrznego;

  • obsługi technicznej statku powietrznego, jego instalacji i przyrządów oraz zespołu napędowego;

·         utrzymywania statków powietrznych, ich zespołów i  wyposażenia lotniczego w technicznej zdatności do lotu;

·         obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych;

·         poszukiwania niesprawności w instalacjach i podzespołach statków powietrznych;

·         przeglądów bieżących statków powietrznych (przeglądów przedlotowych, przedstartowych, polotowych, specjalnych);

·         diagnostyki i naprawy instalacji i przyrządów pokładowych;

  • czytania dokumentacji technicznej statków powietrznych i poświadczania wykonanej obsługi technicznej;
  • posługiwania się odpowiednimi narzędziami i sprzętem naziemnej obsługi statków powietrznych.      

Dodatkowe umiejętności:

 

Uczniowie kierunku technik mechanik lotniczy dla wzmocnienia kluczowych kwalifikacji zawodowych odbywają dodatkowe szkolenia branżowe i staże zawodowe w ramach realizacji projektu "Kształcenie wysokich lotów" przez firmę LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o.  Szkoła ma podpisaną umowę na szkolenie uczniów, a nawet daje ona pierwszeństwo uczniom z Mechanika na zatrudnienie.

 

W ramach projektu realizowane są płatne staże zawodowe oraz:

·         szkolenie ATA20;

·         warsztaty z napraw strukturalnych;

·         szkolenie z przepisów prawa lotniczego;

·         kurs obsługi technicznej samolotów PART-145;

·         kurs technicznego języka angielskiego;

·         szkolenie dotyczące organizacji PART-147;

·         szkolenie HF.

 

 Technik mechanik lotniczy znajdzie zatrudnienie w:

 

·         w firmach lotniczych  zajmujących się eksploatacją, obsługą techniczną i naprawą samolotów, szybowców czy śmigłowców;

·         zakładach produkcyjnych przemysłu lotniczego przy realizacji procesów produkcyjnych statków powietrznych i zawiązanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów;

·         zakładach projektowych przemysłu lotniczego przy opracowaniach technologicznych i konstrukcyjnych płatowca, zespołów napędowych i ich podzespołów, części i wyposażenia statków powietrznych;

·          organizacjach obsługowych lotnictwa cywilnego, certyfikowanych zgodnie ze standardami europejskiego prawa lotniczego, przy bezpośredniej obsłudze i naprawach statków powietrznych;

·         laboratoriach lotniczych ośrodków badawczo-rozwojowych;

·         aeroklubach lotniczych przy utrzymywaniu bezpiecznych i niezawodnych statków powietrznych „małego lotnictwa”;

·         na lotniskach jako personel wspomagający obsługę techniczną  statków powietrznych.

 

Baza dydaktyczna naszej szkoły:

 

Nauczanie w zawodzie technik mechanik lotniczy ukierunkowane jest na teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do obsługi technicznej statków powietrznych. Posiadamy kadrę o najwyższych kwalifikacjach, mamy zaplecze do organizacji zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i odpowiednią bazę pomocy dydaktycznych. Szkolne Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii wyposażone jest w najnowocześniejsze pracownie oraz sprzęt techno-dydaktyczny :

·         tablice dydaktyczne  z zakresu mechaniki lotniczej, aerodynamiki i nawigacji

·         symulator lotu - naziemne urządzenie treningowe samolotu FNTP-II ELITE EVOLUTION S812

·         komputerowe urządzenie treningowe samolotu ACFT  - stanowiskowy symulator lotów

·         tunel aerodynamiczny

·         stację meteorologiczną VANTAGE PRO2

·         modele silników lotniczych – tłokowe, turbinowe, odrzutowe

·         samolot Samba XXL

·         symulator lotu szybowca.  

 

Praktyki i staże zawodowe:

 

W ramach programu Erasmus+ uczniowie mogą wziąć udział w praktykach zawodowych organizowanych w trakcie roku szkolnego oraz w stażach wakacyjnych. Projekt daje możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w zakładach pracy na terenie Unii Europejskiej. Uczestnicy stażu mają zapewnioną podróż do miejsc odbywania praktyk, całodobowe wyżywienie oraz kieszonkowe. Dodatkowo uczniowie swój wolny mogą czas przeznaczyć na zwiedzanie i odkrywanie nowych ciekawych miejsc.


Mechanika lotnicza to nieograniczone możliwości dla Ciebie!

Zostań Technikiem Mechanikiem Lotniczym!