Krosno
Technikum
Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica - 1 A - technik mechanik
Nazwa oddziału

 1 A - technik mechanik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik mechanik

Opis

Technik mechanik

Jest to zawód dla osoby która chcę uzyskać  wysokie kompetencje dotyczące budowy, eksploatacji maszyn i obrabiarek skrawających CNC. Oprócz wiedzy mechanicznej absolwent kierunku posiada przygotowanie w zakresie projektowania części maszyn wykorzystujące nowoczesne oprogramowanie CAD (Computer – aided design) oraz szybkiego prototypowania (rapid prototyping) przy zastosowaniu technologii druku 3D. Kierunek technik mechanik daje możliwość uzyskania atrakcyjnego wykształcenia, jest wyjściem naprzeciw szerokiego zapotrzebowania kadrowego na rynku pracy w tej branży.  

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

W zawodzie technik mechanik wyodrębniono dwie kwalifikacje:

 MEC.05 - Użytkowanie obrabiarek skrawających
 MEC.09 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

        


 Uzyskanie pozytywnego wyniku obu części egzaminu skutkuje otrzymaniem zaświadczenia 
o zdanym egzaminie, którym można się posługiwać na terenie całej Unii Europejskiej.

Sylwetka absolwenta

Uczeń kończący kierunek technik mechanik posiada następujące umiejętności:

·         Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC;

·         Nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń oraz rozpoznawanie ich stanu technicznego;

·         Organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń;

·         Wykonywanie projektów przy zastosowaniu oprogramowania CAD/CAM;

·         Wykonywanie prototypów wykorzystujących technologię druku 3D;

·         Sporządzanie dokumentacji konstrukcyjnej odręcznej i komputerowej;

·         Projektowanie podstawowych procesów, obróbki i montażu;

·         Praca w zespole i kierowanie jego pracą;

·         Prowadzenie własnej firmy;

·         Prowadzenie komputerowej dokumentacji związanej z wykonywaną pracą;

·         Projektowanie prostych obiektów mechanicznych.

Dodatkowe umiejętności

Uczniowie kierunku technik mechanik odbywają dodatkowe szkolenie zawodowe „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”. Zajęcia są prowadzone w Centrum Edukacji Technicznej HAAS, które działa w Zespole Szkół Mechanicznych od 2015 roku, 
a w ramach swojej działalności kształci przyszłych operatorów i programistów dla przedsiębiorstw w całej Polsce. Kurs prowadzony jest pod okiem nauczycieli ZSM oraz inżynierów aplikacji firmy Abplanalp sp z o.o.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności obsługi i programowania obrabiarek HAAS.

Technik mechanik znajdzie zatrudnienie na stanowisku    

·         Project designer,

·         Programista CAD/CAM.

·         Operator maszyn skrawających konwencjonalnych i numerycznych CNC,

·         Kontroler przebiegu produkcji,

·         Kontroler jakości,

·         Mistrz produkcji,

·         Instalator maszyn i urządzeń,

·         Konserwator maszyn i urządzeń,

·         Monter maszyn i urządzeń,

·         Mechanik narzędziowni.

Baza dydaktyczna naszej szkoły

Nauczanie w zawodzie technik mechanik realizuje się poprzez zajęcia lekcyjne, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Do dyspozycji uczniów są nowoczesne pracownie z następującym wyposażeniem:

 

·         Obrabiarki sterowane numerycznie CNC HAAS;

·         Obrabiarki dydaktyczne EMCO;

·         Maszyna współrzędno-pomiarowa Mitutoyo;

·         Trenażery obrabiarek HAAS, Siemens, Fanuc, Heidenhain;

·         Obrabiarki konwencjonalne;

·         Projektor pomiarowy;

·         Oprogramowanie projektowe i symulacyjne CAD/CAM.

·         Drukarka 3D.

 

 

 

 

 

 

Współpraca z firmami

Nasza szkoła intensywnie współpracuje z firmami branży mechanicznej. Dzięki czemu uczeń ma możliwość poznać środowisko pracy w przedsiębiorstwie podczas odbywania praktyki zawodowej oraz wycieczek branżowych w trakcie nauki. Lokalne firmy z chęcią oferują  możliwość odbycia praktyk zawodowych oraz zatrudnienia po ukończeniu szkoły.                                              

Praktyki i staże zawodowe

 W ramach programu Erasmus+ uczniowie mogą wziąć udział w praktykach zawodowych organizowanych w trakcie roku szkolnego oraz w stażach wakacyjnych. Projekt daje możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w zakładach pracy na terenie Unii Europejskiej. Uczestnicy stażu mają zapewnioną podróż do miejsc odbywania praktyk, całodobowe wyżywienie oraz kieszonkowe.

Dodatkowo uczniowie swój wolny mogą czas przeznaczyć na zwiedzanie i odkrywanie nowych ciekawych miejsc.

 

 

Dołącz do grona specjalistów w swojej branży i zdobądź zawód przyszłości !