Krosno
Technikum
Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara - 1 TTŻ - technik technologii żywności
Nazwa oddziału

 1 TTŻ - technik technologii żywności

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  plastyka ,  biologia ,  geografia ,  chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia

Zawody

 Technik technologii żywności

Opis

 Kształcenie uczniów w zawodzie TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI (CUKIERNIK) z innowacją pedagogiczną TWÓRCA I DEKORATOR MINI DESERÓW przygotowuje do pracy w: cukierniach, kawiarniach, restauracjach, zakładach produkcji spożywczej, instytucjach badających jakość żywności (w laboratoriach zakładowych i przemyśle spożywczym, stacjach sanitarno–epidemiologicznych). Ponadto może prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z branżą spożywczą (np. cukiernia, kawiarnia, lodziarniach itp.).

 

Technik technologii żywności kieruje i nadzoruje wytwarzaniem artykułów spożywczych: koncentratów spożywczych, piekarsko-ciastkarskich, fermentacyjnych, mięsnych, zbożowych, mrożonych owoców i warzyw oraz wyrobów kulinarnych. Opracowuje receptury, instrukcje technologiczne, normy produktów spożywczych. Umiejętności zdobyte w trakcie kształcenia to obsługa maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji cukierniczej, nadzorowanie produkcji, sporządzanie i dekorowanie gotowych wyrobów cukierniczych.

 

Program nauczania obejmuje:

  • przedmioty ogólnokształcące,
  • naukę dwóch języków obcych – język angielski i język niemiecki,
  • przedmiot rozszerzony: biologia
  • przedmioty zawodowe,
  • praktyki zawodowe.

 

Szkoła organizuje ponadto kursy doskonalące umiejętności zawodowe: zdobnictwo cukiernicze, barmański, baristyczny oraz kelnerski pozwalające uczniom zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych poświadczonych zaświadczeniem o ich ukończeniu.

 

Tytuł Technika technologii żywności absolwent otrzyma po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:

  • SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
  • SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

 

Po ukończeniu nauki w technikum absolwent może zdawać egzamin maturalny, który umożliwia kontynuowanie nauki na studiach wyższych na kierunkach: technologia żywności i żywienia człowieka, dietetyka, dietetyka kliniczna, gastronomia i hotelarstwo, turystyka, analiza chemiczna, towaroznawstwo i inne.

 

Obowiązuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technik technologii żywności. Skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie będzie wydane w naszej szkole po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.