Krosno
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące - 1r LO - ratowniczo-obronny
Nazwa oddziału

 1r LO - ratowniczo-obronny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  biologia ,  geografia ,  chemia ,  edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

Opis

1. KIERUNEK RATOWNICZO-OBRONNY  umożliwia naukę udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach (ratownictwo medyczne). W ramach zagadnień z zakresu obronnego uczniowie poznają elementy musztry wojskowej, szkolenia ogniowego oraz ogólną organizację pracy służb mundurowych. Klasa ratowniczo-obronna stwarza możliwość dobrego przygotowania do niesienia pomocy medycznej (także w służbach mundurowych). Kierunek ratowniczo-obronny pozwoli na rozwój tych zainteresowań oraz na przygotowanie do dalszej edukacji na Wyższych Uczelniach medycznych i wojskowych różnego typu.

2. Informacje dodatkowe:

W trakcie nauki uczniowie mają zapewnioną praktykę jako wolontariusze w krośnieńskim szpitalu oraz dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania medyczne i przygotowujące do zabezpieczenia przedmedycznego imprez masowych w mieście i prowadzenia pokazów z zakresu ratownictwa. W programie nauczania znajdują się również elementy ratownictwa w służbach mundurowych. Ciekawą formą nauki są zajęcia ze strzelectwa sportowego.

3. Sylwetka absolwenta

Absolwenci tej klasy będą przygotowani do podjęcia dalszej nauki w wyższych szkołach medycznych (ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, fizjoterapia, kosmetologia), na uczelniach wojskowych, pożarniczych oraz innych z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

 

4. Absolwenci mogą kontynuować naukę na:

-Uniwersytecie Rzeszowskim,

-Wyższej Szkole Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie,

-PANS w Krośnie,  

-PWSZ w Sanoku,

- innych uczelniach w kraju.

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:


Szkoła dysponuje specjalistycznym sprzętem z zakresu ratownictwa medycznego m.in. defibrylatorem, ośmioma fantomami medycznymi, deską ortopedyczną, sprzętem ratownictwa drogowego oraz zestawem ratowniczym z wyposażeniem podobnym jak w karetkach pogotowia ratunkowego.

Uczniowie będą realizowali rozszerzony program z biologii i wiedzy o społeczeństwie oraz w ramach zajęć uzupełniających, innowacyjne programy:
• „Podstawy ratownictwa medycznego”,
• „Język angielski medyczny”.

W ramach ścisłej współpracy naszej szkoły z PANS w Krośnie oraz WSPiA w Rzeszowie młodzież uczestniczy w wykładach oraz zajęciach laboratoryjnych.

Kwalifikacje do zdobycia podczas nauki:

- 16-godzinny kurs pierwszej pomocy,

- 30-godzinny kurs kwalifikowanego ratownika drogowego,

- 66-godzinny kurs KPP (Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy),

- Kurs Instruktora Strzelectwa Sportowego - Prowadzący Strzelanie.

 

Uczęszczając do tej klasy zdobędziesz m. in. umiejętności związane z:

- ratowaniem życia,

- udzielaniem pomocy w różnych wypadkach,

- opieką nad poszkodowanym i chorym,

- promocją zdrowia i zdrowego stylu życia,

- posługiwaniem się bronią sportową.


W programie przewidziane są także:

- kurs języka migowego na poziomie A1(nowość),

- wycieczki do jednostki wojskowej, Straży Pożarnej, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Straży Granicznej, Stacji Pogotowia Ratunkowego,

- obóz ratowniczy w Krynicy Zdroju lub Zakopanem,

- zajęcia ze strzelectwa sportowego (broń pneumatyczna),

- zajęcia z samoobrony.

 

 „Człowiek jest tyle wart, ile może pomóc drugiemu człowiekowi”