Krosno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego - 1 BT - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Nazwa oddziału

 1 BT - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • technika

Zawody

 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownic

Opis

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Jest to zawód szerokoprofilowy obejmujący wszystkie prace wykończeniowe w budownictwie. Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Montowanie systemów suchej zabudowy;
  • Wykonywanie robót malarskich;
  • Wykonywanie robót tapeciarskich
  • Wykonywanie robót posadzkarskich;
  • Wykonywanie robót okładzinowych.

 

Tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych (wraz z suplementem w języku angielskim) zdobywa uczeń po zdaniu egzaminu z  jednej  kwalifikacji: Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

 

Zatrudnienie można znaleźć w firmach budowlano – remontowych, lub samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. Biorąc pod uwagę jak długo trzeba czekać na wolne terminy fachowców zajmujących się robotami wykończeniowym, pracy dla absolwentów tego kierunku nie zabraknie.

 

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: dobry wzrok i słuch, zdrowe serce i płuca, brak lęku wysokości, zmysł równowagi, umiejętność koncentracji i podzielność uwagi, spostrzegawczość i wyobraźnia przestrzenna, poczucie piękna i estetyki, zdolność szybkiego podejmowania decyzji, zrównoważenie emocjonalne, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie, umiejętność działania w zespole.

 

Skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie będzie wydawane w szkole. Wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu wydawane jest przez lekarza medycyny pracy. W Krośnie przez ZOZ „Specmed” Centrum Medycyny Pracy ul. Grodzka 47a lub Centrum Usług Medycznych "Eskulap" ul. Kletówka 52.