Krosno
Technikum
Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego - 1TR - technik renowacji elementów architektury
Nazwa oddziału

 1TR - technik renowacji elementów architektury

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • plastyka ,  historia ,  technika

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik renowacji elementów architektury

Opis

TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY

Jest to stosunkowo  nowy zawód, a w opinii pracodawców odczuwalny jest brak specjalistów przygotowanych do wykonywania prac konserwacyjno - remontowych w zabytkowych obiektach budowlanych. Poza tym coraz większą popularność zyskuje umiejętność zdobienia wnętrz oraz  elewacji budynków dekoracjami i elementami rzeźbiarskimi. W związku z tym w ramach tego zawodu została wprowadzona innowacja „dekoracja wnętrz” Nowatorstwo innowacji polega na tym, że w ramach zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych poszerzone zostaną zagadnienia, które dotyczą kompozycji wnętrz, zasad doboru barw i znajomości elementów zdobniczych stosowanych we współczesnych wnętrzach. Na zajęciach praktycznych uczniowie zostaną zapoznani z nowoczesnymi materiałami  i technikami stosowanymi w tynkach  i farbach ozdobnych. Uczniowie nauczą się również wykonania koncepcji aranżacji wnętrz  stosując rysunki odręczne i programy komputerowe.

 

Uczniowie podejmujący naukę w tym zawodzie oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczą się przedmiotów kierunkowych, takich jak: podstawy historii architektury, aranżacja i wystrój wnętrz, technologia robót sztukatorskich i kamieniarskich, dokumentacja techniczna. Ponadto poznają praktyczne aspekty zawodu biorąc udział w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych organizowanych  w firmach związanych z wykonywaniem i konserwacją elementów architektonicznych.

 

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywanie oraz renowacja sztukatorskich elementów architektury;
 • wykonywanie oraz renowacja kamiennych elementów architektury;
 • wykonywania renowacji murów, tynków i powłok malarskich;
 • wykonywania renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych;
 • organizowania i realizacji prac renowatorskich.
 • projektowania i wykonywania architektonicznych elementów dekoracyjnych

 

Tytuł technika renowacji elementów architektury (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymuje uczeń po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:

 • Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych;
 • Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury.

 

 Technik renowacji elementów architektury w pracy zawodowej:

 • wykonuje sztukaterie(dekoracje gipsowe) i dekoracyjne elementy kamieniarskie,
 • uczestniczy w pracach remontowo-budowlanych i renowacyjnych zabytków architektury,
 • wykonuje rekonstrukcje detali architektonicznych w zabytkowych obiektach
 • projektuje i wykonuje wystroje  współczesnych wnętrz
 • projektuje oraz wykonuje obiekty małej architektury z materiałów kamieniarskich i sztukatorskich

Absolwent  tego kierunku będzie mógł być zatrudniony w firmach zajmujących się pracami konserwacyjno – remontowymi w zabytkowych obiektach budowlanych, firmach wykonujących aranżacje i dekoracje we współczesnych budynkach oraz w firmach związanych z wykonywaniem obiektów małej architektury (rzeźby, pomniki, nagrobki itp.). Może także prowadzić własną firmę usługową. Polscy fachowcy związani z renowacją zabytków cieszą się dobrą opinią w między innymi w Niemczech.

 

Po ukończeniu nauki w technikum  uczniowie mogą  zdawać maturę, która jest przepustką na studia Absolwent technikum wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia, przede wszystkim na wydziałach architektury, konserwacji zabytków, architektury wnętrz, ale również innych, zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami. Uczelnie dające możliwość studiowania tego typu kierunków znajdują się w Krakowie, Rzeszowie.

 

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: odpowiedzialność, systematyczność i dokładność,  uzdolnienia plastyczne, poczucie piękna i estetyki, sprawność ruchowa, rozróżnianie barw, wyobraźnia przestrzenna, odporność na zmienne warunki pracy.

 

Skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie będzie wydawane w szkole. Wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu wydawane jest przez lekarza medycyny pracy. W Krośnie przez ZOZ „Specmed” Centrum Medycyny Pracy ul. Grodzka 47a lub Centrum Usług Medycznych "Eskulap" ul. Kletówka 52.