Krosno
Technikum
Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica - 1 A T technik mechanik
Nazwa oddziału

 1 A T technik mechanik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik mechanik

Opis

Technik mechanik

Technik mechanik jest osobą o szerokim zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących budowy i eksploatacji części i zespołów mechanicznych,  w których  zasadniczą wiedzę zdobywa jako programista obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Oprócz wiedzy mechanicznej absolwent kierunku posiada przygotowanie w zakresie projektowania części maszyn wykorzystując nowoczesne oprogramowanie CAD (Computer – aided design), oraz szybkiego prototypowania (rapid prototyping) wykorzystującego technologię druku 3D. Dynamicznie rozwijająca się gospodarka potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry która posiada wiedzę i umiejętności pracy z inteligentną technologią.

 

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU KSZTAŁCENIA

 

W zawodzie technik mechanik wyodrębniono dwie kwalifikacje,

po zdaniu których uczeń uzyskuje tytuł technika.
• MEC.05 - Użytkowanie obrabiarek skrawających
• MEC.09 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Uzyskanie pozytywnego wyniku obu części egzaminu  skutkuje otrzymaniem zaświadczenia   o zdanym egzaminie którym można się posługiwać na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący kierunek technika mechanika posiada następujące umiejętności:

Programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC;

Nadzorowania pracy maszyn i urządzeń oraz rozpoznawania ich stanu technicznego; 

Organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń;

Wykonywania projektów wykorzystując oprogramowanie CAD / CAM;

Wykonywanie prototypów  wykorzystując technologię druku 3D;

Sporządzania dokumentacji konstrukcyjnej odręcznej i komputerowej;

Projektowania podstawowych procesów, obróbki i montażu ;

Pracować w zespole lub kierować jego pracą;

Prowadzenie własnej firny

Prowadzenia komputerowej dokumentacji związanej z wykonywaną pracą;

Projektowania prostych obiektów mechanicznych;

 DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI

Uczniowie uczący się na kierunku Technik Mechanik odbywają dodatkowe szkolenie  w zawodzie Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Zajęcia są prowadzone w Centrum Edukacji Technicznej HAAS. Kurs prowadzony jest pod okiem  inżynierów aplikacji firmy Abplanalp.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności obsługi i programowania obrabiarek HAAS.

Centrum Edukacji Technicznej HAAS działa w Zespole Szkół Mechanicznych od 2015 roku,  a w ramach swojej działalności kształci przyszłych operatorów i programistów dla przedsiębiorstw w całej Polsce.

 

Absolwent może podjąć prace na stanowisku:

-  Project designer

-  Programista CAD / CAM

-  Operator maszyn skrawających konwencjonalnych i numerycznych CNC,

-  Kontroler przebiegu produkcji,

-  Kontroler jakości,

-  Mistrz produkcji,

- Instalator maszyn i urządzeń,

-  Konserwator maszyn i urządzeń,

-  Monter maszyn i urządzeń,

-  Mechanik narzędziowni.

 

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA

Wyposażenie naszego laboratorium to :

- Obrabiarki sterowane numerycznie CNC HAAS ;

- Obrabiarki dydaktyczne EMCO;

- Maszyna współrzędno pomiarowa Mitutoyo;

- Trenażery obrabiarek HAAS, Siemens, Fanuc, Heidenhain;

- Obrabiarki konwencjonalne;

- Projektor pomiarowy;

- Oprogramowanie projektowe i symulacyjne CAD / CAM. 


Dołącz do grona specjalistów w swojej branży i zdobądź zawód przyszłości !