Krosno
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja - 1d LO dziennikarsko-językowy
Nazwa oddziału

 1d LO dziennikarsko-językowy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • język obcy nowożytny ,  historia ,  wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

język angielski

język niemiecki

język francuski

język polski

Opis

 • Rozszerzenie: język polski, język angielski, język niemiecki lub język francuski.
  Klasa zostanie podzielona na dwie grupy. Język angielski jest obowiązkowy dla całej klasy (18 godzin w cyklu nauczania), drugi język (14 godzin w cyklu) do wyboru przez ucznia (niemiecki - kontynuacja lub francuski - dla początkujących), przy czym w przypadku nierównego wyboru o przydziale do danej grupy zdecyduje większa ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji.
 • W świat mediów wprowadzą zajęcia uzupełniające: edukacja dziennikarska gdzie uczniowie poznają warsztat pracy dziennikarza od A do Z, nauczą się warsztatu dziennikarskiego także od strony technicznej. Uczniowie mają także możliwość publikowania swojej działalności reporterskiej na stronie internetowej Szkoły oraz pracy w teatrze obcojęzycznym „Vacuum”.
 • Jest to klasa dla młodych ludzi, którzy chcą się nauczyć kreatywności i mają dużo pomysłów, które chcieliby w szkole realizować.
 • Nauka dwóch języków obcych na poziomie rozszerzonym oraz kształcenie różnorodnych kompetencji w ramach zajęć uzupełniających oraz duża oferta dodatkowych zajęć zapewni harmonijny rozwój każdemu uczniowi.
 • Uczniowie mogą brać udział w licznych konkursach i olimpiadach (m. in.  Olimpiadzie Wiedzy o Mediach, Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, konkursach poetyckich, dziennikarskich itp.).
 • Główne kierunki studiów, które mogą być wybierane przez absolwentów tej klasy to : filologia polska, angielska, germanistyka, inne filologie, a także dziennikarstwo, administracja, europeistyka, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo publiczne.