Krosno
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja - 1b LO matematyczno-geograficzny
Nazwa oddziału

 1b LO matematyczno-geograficzny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

matematyka

geografia

Opis

  • Jest klasą z poszerzoną matematyką – podstawowym przedmiotem dla przyszłych ekonomistów. Oprócz kierunków ścisłych i technicznych uczniowie tego profilu będą przygotowani do studiowania na kierunkach ekonomicznych i pokrewnych: ekonomia, finanse i rachunkowość, europeistyka, geodezja i kartografia, stosunki międzynarodowe, ekonometria, gospodarka przestrzenna.
  • Jako zajęcia uzupełniające zaoferujemy uczniom w klasie II informatykę zmodyfikowaną o kształtowanie umiejętności przydatnych w ekonomii np. elementy statystyki czy rachunkowości. W ramach zajęć uzupełniających z ekonomii doskonalone będą praktyczne umiejętności, oferujemy także szereg dodatkowych zajęć współpracując m. in. z bankami czy innymi podmiotami gospodarczymi. Będzie także możliwość wyboru w klasie III zajęć dodatkowych w wymiarze 2 godz. Warto dodać, że geografia to jeden z najlepiej zdawanych przedmiotów w II LO na poziomie rozszerzonym (w 2015 r. – 4 miejsce w województwie).
  • Z tego kierunku rekrutuje się wielu laureatów konkursów czy olimpiad o tematyce ekonomicznej m. in. Olimpiada Przedsiębiorczości, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Konkurs Wiedzy o Bankowości.
  • Uczniowie szczególnie zainteresowani matematyką uczestniczą w zajęciach roku zerowego AGH.
  • Warto podkreślić, że z kierunków z poszerzoną matematyką najwięcej absolwentów dostaje się na studia pierwszego wyboru.