Krosno
Technikum
Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika - 1THot - technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 1THot - technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny ,  historia ,  wiedza o społeczeństwie ,  geografia ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik hotelarstwa

Opis

Jeśli szukasz zawodu z przyszłością, to czas najwyższy poszukiwania już sfinalizować! Hotelarstwo jest dziedziną intensywnie rozwijającą się i nie trudno znaleźć pracę w tym zawodzie. Jest wyjątkową branżą z pięknymi tradycjami, w której staramy się tworzyć dla Gości „dom poza domem”, poznajemy nowych ludzi, ciągle dzieje się coś nowego.

U nas nauczysz się:

 • sprawnej obsługi klienta w hotelu,  m.in. w recepcji, sali obsługi konsumenta,
 • wykorzystywania w pracy hotelarsko-turystycznej komputera,
 • posługiwania się językiem obcym zawodowym,
 • tworzenia zasad i programowania produktu turystycznego,
 • organizacji pracy biurowej,
 • obsługi rachunkowej firmy.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:

 • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • HGT.06. Realizacja usług w recepcji 

Uczeń odbywa również 8 tygodniową  praktykę zawodową w renomowanych hotelach, pensjonatach.

 Dodatkowe zajęcia jakie realizuje szkoła:

 • wycieczki przedmiotowe w zakładach świadczących usługi hotelarskie,
 • wyjazdy na targi turystyczne,
 • zajęcia w kółku hotelarskim,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • zaświadczenie – warsztaty obsługi kas fiskalnych, kurs baristy,
 • wyjazdy studyjne na dwa, trzy dni do zaprzyjaźnionej szkoły z zagranicy.

 Technik hotelarstwa pracuje jako:

 • recepcjonista,
 • kelner,
 • barman, barista,
 • pracownik służby pięter,
 • pracownik służby parterowej,
 • organizator usług cateringowych,
 • pracownik ruchomej bazy hotelarskiej: lotniczej, morskiej, kolejowej,
 • pracownik stowarzyszeń i organizacji hotelarskich i turystycznych.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia

Punkty za oceny na świadectwie liczone będą z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • dwie najlepsze oceny uzyskane z języków obcych, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie i informatyki.

 Po zakwalifikowaniu do szkoły otrzymasz skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik hotelarstwa.