Krosno
Technikum
Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika - 1TH - technik handlowiec
Nazwa oddziału

 1TH - technik handlowiec

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny ,  historia ,  wiedza o społeczeństwie ,  geografia ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik handlowiec

Opis

Technik handlowiec to zawód dla osób, które interesują się zagadnieniami gospodarczymi i społecznymi, jeśli jesteś kreatywny(a),  masz łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi, lubisz pracę z komputerem i chcesz biegle posługiwać się komputerowymi programami finansowo-księgowymi w zarządzaniu firmą handlową - wybór jest prosty.

 Wybierając ten zawód w naszej szkole, zdobędziesz umiejętności:

 • obsługi urządzeń biurowych, posługiwania się finansowo-księgowymi programami komputerowymi,
 • organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa,
 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
 • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych

 Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:

 

 • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
 • HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

 Uczeń odbywa również 8 tygodniową  praktykę zawodową w renomowanych centrach handlowych,  punktach obsługi klienta, hurtowniach, sklepach.

 Dodatkowe zajęcia jakie realizuje szkoła:

 • zajęcia w szkolnym Klubie Konsumenta, spotkania z Rzecznikiem Praw Konsumenta
 • wyjazdy na targi branżowe,
 • wycieczki zawodowe
 • Dzień Handlowca – pokaz umiejętności handlowych,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • wyjazdy studyjne na dwa, trzy dni do zaprzyjaźnionej szkoły z zagranicy,
 • zaświadczenie – warsztaty obsługi kas fiskalnych (z certyfikatem).

 Technik handlowiec może pracować jako:

 • handlowiec,
 • merchandiser,
 • kasjer sklepowy,
 • kierownik sklepu,
 • menedżer produktu,
 • przedstawiciel handlowy,
 • pracownik działu marketingu,
 • pracownik agencji reklamowej,
 • pracownik działu obsługi klienta,
 • sprzedawca usług finansowych.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka

Punkty za oceny na świadectwie liczone będą z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • dwie najlepsze oceny uzyskane z języków obcych, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie i informatyki.

Po zakwalifikowaniu do szkoły otrzymasz skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik handlowiec.