Krosno
Technikum
Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika - 1TE - technik ekonomista
Nazwa oddziału

 1TE - technik ekonomista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny ,  historia ,  wiedza o społeczeństwie ,  geografia ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik ekonomista

Opis

Technik ekonomista to zawód poszukiwany i dający szerokie możliwości zawodowe.  Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

Ten zawód jest dla Ciebie!

Wybierając ten zawód w naszej szkole, zdobędziesz umiejętności:

 • obsługi urządzeń biurowych, posługiwania się finansowo-księgowymi programami komputerowymi, planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania podatków,
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, prowadzenia rachunkowości,
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności gospodarczej.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:

 • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Uczeń odbywa również 8 tygodniową  praktykę zawodową w renomowanych przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych, biurach rachunkowych, instytucjach oraz urzędach miasta lub gminy, urzędach skarbowych, oddziałach lub jednostkach terenowych ZUS.

Dodatkowe zajęcia jakie realizuje szkoła:

 • zajęcia na wyższych uczelniach jako klasa patronacka,
 • spotkania z księgowym, doradcą podatkowym, bankierem, agentem ubezpieczeniowym i finansowym,
 • wycieczki zawodowe m.in. do banku, zakładów produkcyjnych, instytucji ubezpieczeniowych,
 • Dzień Ekonomisty – pokaz umiejętności ekonomiczno – kadrowo- płacowych,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • wyjazdy studyjne na dwa, trzy dni do zaprzyjaźnionej szkoły z zagranicy,
 • zaświadczenie – warsztaty obsługi kas fiskalnych (z certyfikatem).

Technik ekonomista może pracować jako:

 • ekonomista,
 • księgowy,
 • specjalista d/s kadrowo-płacowych,
 • doradca finansowy,
 • doradca inwestycyjny,
 • doradca ubezpieczeniowy,
 • agent ubezpieczeniowy,
 • asystent menedżera,
 • menedżer,
 • urzędnik,
 • sekretarka.

 Zaplecze dydaktyczne szkoły:

 • nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie ekonomiczno- rachunkowe,
 • pracownie komputerowe,
 • kształcenie praktyczne w renomowanych biurach rachunkowych, instytucjach, przedsiębiorstwach.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka

Punkty za oceny na świadectwie liczone będą z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • dwie najlepsze oceny uzyskane z języków obcych, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie i informatyki.

Po zakwalifikowaniu do szkoły otrzymasz skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik ekonomista.