Krosno
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika - 1a LO humanistyczno-językowy
Nazwa oddziału

 1a LO humanistyczno-językowy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny ,  historia ,  wiedza o społeczeństwie ,  geografia ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

język polski

wiedza o społeczeństwie

język angielski

Opis

Jeśli interesuje Cię rozwój Twoich talentów literackich, artystycznych, językowych, marzysz o karierze dziennikarskiej, prawniczej  - wybierz  profil humanistyczno - językowy!

 Uczniom wybierającym ten profil oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych i poszerzonego kształcenia w zakresie humanistycznym oferujemy: 

 

 • osobom uzdolnionym aktorsko: zajęcia w kabarecie szkolnym SSOK lub kole teatralnym (układanie autorskich skeczy i piosenek, udział w licznych przeglądach sztuki rozrywkowej, występy artystyczne w szkole i poza szkołą),
 • osobom uzdolnionym muzycznie: pracę w chórze, grę w zespołach muzycznych (rockowych i piosenkarskich) – możliwość rozwoju dla wokalistów i instrumentalistów, udział w koncertach, nagraniach płytowych,
 • osobom uzdolnionym pod względem plastycznym: pracę w kołach zainteresowań (plastycznym, fotografii artystycznej), przygotowywanie scenografii występów artystycznych, przygotowanie do udziału w konkursach plastycznych oraz fotograficznych, współpracę z lokalnym środowiskiem artystycznym (Biurem Wystaw Artystycznych),
 • osobom uzdolnionym językowo: naukę języka obcego w zakresie rozszerzonym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w biznesie, lekcje z native speakerem,
 • możliwość rozwoju talentów twórczych: wspieranie młodych literatów (uczestnictwo w warsztatach literackich, przygotowanie do udziału w konkursach literackich, publikowanie prób poetyckich w szkolnej gazetce i wydawnictwach, wystawy artystyczne) i filmowców (udział w zajęciach kółka filmowego, tworzenie scenariuszy filmowych i nagrywanie własnych produkcji),
 • doskonalenie umiejętności pisania tekstów dziennikarskich, doskonalenie umiejętności związanych z informatyką (tworzeniem witryn www, obróbką i publikowaniem tekstów oraz grafiki w internecie),
 • współpracę z lokalnymi portalami internetowymi oraz czasopismami,
 • udział w warsztatach prowadzonych przez dziennikarzy pracujących w prasie, telewizji, na portalach internetowych,
 • pracę w kole fotograficznym (dokumentowanie wydarzeń z życia szkoły i regionu),
 • uczestnictwo w projektach edukacyjnych związanych z dziennikarstwem, 
 • wyjazdy za granicę w ramach projektów realizowanych przez szkołę.

 Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, wos i język angielski

Punkty za oceny na świadectwie liczone będą z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • dwie najlepsze oceny uzyskane z języków obcych, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie i informatyki.