Krosno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika - 1F techniczno-ekonomiczny
Nazwa oddziału

 1F techniczno-ekonomiczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia ,  chemia ,  fizyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

matematyka

Opis

Przedmioty rozszerzone bazowe (od klasy pierwszej):  matematyka, język angielski.
III przedmiot rozszerzony (od klasy drugiej)*: jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak: geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka,
wiedza o społeczeństwie.

Drugi język obcy do wyboru: j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. włoski

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
j. polski, matematyka,  j. obcy nowożytny oraz jeden z następujących przedmiotów: geografia, chemia, fizyka.

*Zaproponowane grupy fakultatywne z danego przedmiotu (wybieranego jako trzeci przedmiot rozszerzony) oraz grupy drugiego języka obcego mogą powstać tylko przy odpowiedniej (określonej w wytycznych do arkusza organizacyjnego) liczbie zgłoszonych uczniów.

Klasa  F to propozycja dla uczniów, których interesują zagadnienia społeczno-gospodarcze i ekonomiczne związane z funkcjonowaniem świata finansów, a także ze względu na przyjęty od roku szkolnego 2019/2020 system wyboru III przedmiotu rozszerzonego, jest odpowiednia dla uczniów, którzy lubią przedmioty ścisłe
i przyrodnicze, w szczególności geografię i nauki o Ziemi.
Profil ten zapewnia uczniom bardzo szerokie spektrum kierunków studiów, na które mogą aplikować: od kierunków ekonomicznych (ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, marketing, analityka gospodarcza, międzynarodowe stosunki gospodarcze), poprzez kierunki bardziej techniczne jak: geodezja, kartografia, geologia, geofizyka, geoinżynieria, odnawialne źródła energii, a także kierunki politechniczne (jak w kl. B i C) m.in.: budownictwo i architektura,  aż po kierunki niestandardowe, jak np.: meteorologia, turystyka a nawet z powodzeniem filologie obce.
Dlatego absolwenci tego kierunku najczęściej są studentami SGH, uczelni ekonomicznych, AGH, politechnik, a także uniwersyteckich kierunków filologicznych.

Ponadto w klasie F proponujemy uczniom zajęcia  dodatkowe rozwijające kreatywność, takie np. jak: rysunek techniczny (przydatny na kierunkach technicznych lub na architekturze) oraz warsztaty dla młodych przedsiębiorców lub język angielski w biznesie, w zależności od preferencji uczniów.

Mocnym atutem tej klasy jest rozszerzony język angielski co daje perspektywy gruntownego przygotowania do podjęcia studiów, szczególnie ekonomicznych.

Na tym profilu przygotujemy Cię gruntownie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, języka  angielskiego (nawet na poziomie dwujęzycznym) oraz z III przedmiotu rozszerzonego. Nauka języka angielskiego odbywa się w systemie lektoratowym.

Zainteresowani uczniowie tej klasy mają możliwość realizacji swoich pasji naukowych na zajęciach koła olimpijskiego z  geografii, na których zapewniamy im stałą opiekę dydaktyczną i pomoc w przygotowaniu do udziału w olimpiadach: geograficznej, wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczości.
Uczniowie, którzy wybiorą ten profil, mogą podobnie jak ich koledzy i  koleżanki z klas B i C korzystać z oferty zajęć roku zerowego AGH z matematyki, chemii  oraz startować
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie "O Diamentowy Indeks AGH".
W klasie czwartej oferujemy warsztaty maturalne z przedmiotów kierunkowych.

Pełne informacje o ofercie oraz  harmonogram rekrutacji znajdują się na stronie szkoły
www.lo1krosno.info.pl w zakładce Rekrutacja.  Zapraszamy do kontaktu.