Krosno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika - 1DE promedyczny
Nazwa oddziału

 1DE promedyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

Opis

Przedmioty rozszerzone bazowe (od klasy pierwszej):  biologia, chemia
III przedmiot rozszerzony (od klasy drugiej)
*: jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak:  j. angielski, matematyka, fizyka, geografia, informatyka,  wiedza o społeczeństwie.

Drugi język obcy do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki (2 grupy)

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
j. polski, matematyka, biologiachemia.

*Zaproponowane grupy fakultatywne z danego przedmiotu (wybieranego jako trzeci przedmiot rozszerzony) oraz grupy drugiego języka obcego mogą powstać tylko przy odpowiedniej (określonej w wytycznych do arkusza organizacyjnego) liczbie zgłoszonych uczniów.

Kierunek promedyczny to wspaniała ścieżka edukacyjna dla miłośników nauk przyrodniczych oraz wszystkich uczniów, którzy marzą o wykonywaniu zawodów medycznych.
Uczniowie tych klas, wybierając w klasie drugiej trzeci przedmiot rozszerzony, sami mają możliwość zaprojektować sobie ścieżkę kształcenia według zainteresowań
i potrzeb.

Edukacja na tym profilu świetnie przygotuje Cię do  egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii i chemii oraz III przedmiotu, wybranego przez Ciebie. Pamiętaj, że bardzo dobrze zdana matura przybliży Cię do realizacji Twoich marzeń.

Ponadto w bloku klas D, E proponujemy uczniom zajęcia dodatkowe rozwijające kreatywność, takie np. jak: zajęcia laboratoryjne z chemii (2 godz. w kl IV) oraz np.  język angielski w medycynie czy zajęcia laboratoryjne lub w terenie z biologii.

Absolwenci klasy promedycznej  zostają studentami akademii medycznych na kierunkach takich jak medycyna, farmacja, stomatologia, fizjoterapia, weterynaria, psychologia, biotechnologia, nanotechnologia, ratownictwo medyczne, analityka lub inżynieria medyczna i wielu innych, jak np.: biologia, chemia, kosmetologia itp. Ponadto, dzięki możliwości wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego uczniowie mają możliwość przygotowania do matury dającej wstęp na dowolny, wymarzony kierunek studiów – także techniczny.

Do dyspozycji uczniów tego profilu pozostają w pełni wyposażone klasopracownie: biologiczna i chemiczna – z odrębnymi salami do przeprowadzania zajęć doświadczalnych.

Uczniowie tej klasy mogą rozwijać swoje pasje uczestnicząc w:

·   kołach przedmiotowych z biologii i chemii, które chętnym umożliwiają udany start
w Olimpiadzie Chemicznej i Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie o Żywieniu i Żywności, Ogólnopolskiej Olimpiadzie "O Diamentowy Indeks AGH"
z chemii oraz rozmaitych konkursach chemicznych i biologicznych;

·   seminariach z chemii organizowanych na Wydziale Chemii Politechniki    
    Rzeszowskiej
;

·    w pokazach z chemii prowadzonych przez dr. Zbigniewa Szydło pracownika
    renomowanej Highgate School London;

·     warsztatach ekologicznych w ramach współpracy z KPU w Krośnie;

·     warsztatach biotechnologicznych w ramach współpracy z WSIiZ w Rzeszowie;

·     w zajęciach roku zerowego AGH z matematyki i chemii, które dają możliwość
    lepszego przygotowania do matury;

·     zajęciach w instytucie patomorfologii krośnieńskiego szpitala;

·     warsztatach maturalnych z przedmiotów kierunkowych w klasie czwartej.

Jeżeli więc chciałbyś w przyszłości leczyć ludzi, prowadzić ciekawe badania naukowe to klasa D lub E da Ci należyte przygotowanie do matury i pozwoli Ci spełnić marzenia.

Pełne informacje o ofercie oraz  harmonogram rekrutacji znajdują się na stronie szkoły
www.lo1krosno.info.pl w zakładce Rekrutacja.  Zapraszamy do kontaktu.