Krosno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika - 1C politechniczny
Nazwa oddziału

 1C politechniczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia ,  chemia ,  fizyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

matematyka

Opis

Przedmioty rozszerzone bazowe (od klasy pierwszej):  matematyka, język angielski.
III przedmiot rozszerzony (od klasy drugiej)*: jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak: informatyka, chemia, fizyka, biologia, geografia,
wiedza o społeczeństwie.

Drugi język obcy do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski.

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

j. polski, matematyka,  j. obcy nowożytny oraz jeden z następujących przedmiotów: chemia, fizyka, geografia.

*Zaproponowane grupy fakultatywne z danego przedmiotu (wybieranego jako trzeci przedmiot rozszerzony) oraz grupy drugiego języka obcego mogą powstać tylko przy odpowiedniej (określonej w wytycznych do arkusza organizacyjnego) liczbie zgłoszonych uczniów.

Klasa politechniczna to świetny wybór dla tych Kandydatów, których również fascynują nauki ścisłe lub przyrodnicze. Przyjęty obecnie system wyboru III przedmiotu rozszerzonego znacznie poszerza spektrum zainteresowań i możliwości dalszego kształcenia. Uczniowie tej klasy mogą wybrać dodatkowo fizykę, chemię lub np. geografię czy informatykę w zależności od upodobań i zdolności.

Edukacja na tym profilu świetnie przygotuje Cię do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, języka angielskiego i III przedmiotu, wybranego przez Ciebie, jak również do podjęcia studiów  na wszystkich kierunkach technicznych.

Ponadto w  klasie C proponujemy uczniom zajęcia  dodatkowe rozwijające kreatywność, takie np. jak:  rysunek techniczny,  programowanie, warsztaty
z robotyki lub grafiki 3D – projektowanie i druk (według preferencji uczniów).

Absolwenci tego kierunku będą mogli podjąć studia: uniwersyteckie (nauki ścisłe)
i politechniczne (np. architektura, mechanika i budowa maszyn, elektronika
i telekomunikacja, elektromechanika, mechatronika, automatyka i robotyka, budownictwo, energetyka, transport i logistyka, geodezja), ale również ekonomiczne (np. finanse i rachunkowość, zarządzanie, analityka gospodarcza, rachunkowość
i controlling, międzynarodowe stosunki gospodarcze), a także medyczne: (np. biofizyka, biotechnologia, inżynieria medyczna, elektro-radiologia) oraz informatyczne.

Nauka na tym profilu  umożliwia zainteresowanym uczniom udział we wszystkich formach współpracy z wyższymi uczelniami jak dla klasy B oraz udział w bardzo popularnych wśród maturzystów zajęciach roku zerowego AGH z matematyki lub chemii. Dodatkowo oferujemy zajęcia kółka matematycznego przygotowującego do startu w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH z matematyki.

Klasę C  polecamy szczególnie tym kandydatom, którzy jeszcze nie są do końca zdecydowani co do swojej dalszej drogi kształcenia. Klasa pierwsza daje im czas na podjęcie ostatecznej decyzji a nasi nauczyciele pomogą w podjęciu właściwej decyzji.

Jeżeli więc  lubisz matematykę i chcesz doskonale mówić w języku angielskim, ale potrzebujesz jeszcze czasu na wybór  dalszej drogi – wybierz klasę C.

Pełne informacje o ofercie oraz  harmonogram rekrutacji znajdują się na stronie szkoły
www.lo1krosno.info.pl
w zakładce Rekrutacja.  Zapraszamy do kontaktu.