Krosno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika - 1B matematyczno-fizyczny
Nazwa oddziału

 1B matematyczno-fizyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • chemia ,  fizyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

Opis

Przedmioty rozszerzone bazowe(od klasy pierwszej) :  matematyka, fizyka
III przedmiot rozszerzony (od klasy drugiej)*: jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak:
j. angielski, informatyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie.

Drugi język obcy do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski. 

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
j. polski,  matematyka, j. obcy nowożytny oraz do wyboru jeden z przedmiotów: fizyka lub chemia.

*Zaproponowane grupy fakultatywne z danego przedmiotu (wybieranego jako trzeci przedmiot rozszerzony) oraz grupy drugiego języka obcego mogą powstać tylko przy odpowiedniej (określonej w wytycznych do arkusza organizacyjnego) liczbie zgłoszonych uczniów.

Klasa o tym kierunku to wspaniała przygoda dla uczniów, których pasjonują przedmioty ścisłe: matematyka, fizyka lub informatyka, ale także przedmioty przyrodnicze (które uczeń może poszerzać na fakultecie).

Edukacja na tym profilu świetnie przygotuje Cię do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki i III przedmiotu wybranego przez Ciebie, jak również do podjęcia studiów  na wszystkich kierunkach technicznych.

Ponadto, w  klasie B proponujemy uczniom zajęcia dodatkowe rozwijające kreatywność, takie m. in. jak: zajęcia laboratoryjne z fizyki   (w wymiarze
2 godz. w kl. IV) oraz inne np.: programowanie lub grafika  3D –projektowanie
i druk, rysunek techniczny - w zależności od preferencji uczniów.


Od wielu lat klasa B  jest objęta patronatem trzech uczelni:

Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.  W ramach tej współpracy uczelnia organizuje dla zainteresowanych uczniów cykliczne warsztaty olimpijskie z matematyki i informatyki na terenie uczelni, wspiera uczniów próbujących swoich sił w olimpiadach matematycznej i informatycznej.

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W ramach tego porozumienia szkoła nasza prowadzi dla chętnych uczniów zajęcia „roku zerowego” AGH (w ostatniej klasie) z matematyki i chemii – przygotowujące do matury oraz do podjęcia studiów na kierunkach technicznych. Cieszą się one ogromną popularnością wśród maturzystów.

Uniwersytetu Rzeszowskiego. W ramach patronatu uczelnia prowadzi zajęcia laboratoryjne z fizyki  w swoich pracowniach – dla chętnych uczniów.

W w/w działaniach edukacyjnych wspomnianych uczelni mogą brać udział również zainteresowani uczniowie z innych klas.

Absolwenci tego kierunku to najczęściej studenci AGH, Politechniki Warszawskiej, Krakowskiej, Wrocławskiej, Śląskiej oraz kierunków ścisłych na Uniwersytetach Jagiellońskim i Warszawskim. Najczęstszymi wybieranymi kierunkami studiów są: matematyka, informatyka, automatyka i robotyka, fizyka stosowana, matematyka stosowana, mechanika, astronomia, fizyka medyczna, budownictwo, akustyka, także i medycyna, kierunki ekonomiczne i wiele  innych.

W klasie pierwszej organizujemy zajęcia uzupełniające z fizyki, gdzie profesor uczy od początku, jak rozwiązywać zadania z fizyki. Ponadto z matematyki i fizyki prowadzimy kółka olimpijskie dla uczniów, którzy chcieliby spróbować swoich sił w olimpiadach przedmiotowych. Dla pasjonatów funkcjonuje również kółko astronomiczne.

Warto podkreślić, że co roku uczniowie tej klasy zdobywają indeks AGH w Ogólnopolskiej Olimpiadzie "O Diamentowy Indeks AGH" z matematyki, fizyki i chemii na wszystkie kierunki tej uczelni. Może i Ty do nich dołączysz? Jeśli więc lubisz „rozgryzać” problemy naukowe, stawiać pytania i szukać odpowiedzi – to jest to klasa dla Ciebie.

Pełne informacje o ofercie oraz  harmonogram rekrutacji znajdują się na stronie szkoły
www.lo1krosno.info.pl
w zakładce Rekrutacja.  Zapraszamy do kontaktu.