Krosno
Technikum
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza - 1cT - technik spawalnictwa
Nazwa oddziału

 1cT - technik spawalnictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  geografia ,  fizyka ,  technika ,  edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik spawalnictwa

Opis

1. TECHNIK SPAWALNICTWA to zawód, bez którego nie obejdzie się obecnie żadna gałąź przemysłu. Zapotrzebowanie na pracowników branży spawalniczej ciągle wzrasta – technik spawalnictwa znalazł się na opublikowanej przez MEiN liście zawodów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa. Praca spawacza jest interesująca, przeznaczona dla ludzi kreatywnych, z pasją, ciekawych nowych technologii. Pozwalają one wykonywać konstrukcje z zastosowaniem technik CAD/CAM - nauczymy Cię ich w naszej szkole!

2. Informacje dodatkowe:

Pełnoletni uczeń ma możliwość uczestnictwa w szkoleniach i uzyskania kwalifikacji spawacza oraz kierowcy operatora wózka jezdniowego, po ukończeniu których otrzymuje certyfikaty uznawane w Unii Europejskiej (w ramach projektu „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju”).

Przygotowanie do zawodu spawacza wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również poznania strony praktycznej. Naftówka, dzięki współpracy z firmami branżowymi: PGNiG, Exalo Drilling, PSG, Gaz-System, Platformy Wiertnicze,  daje swoim uczniom możliwość odbywania praktyk oraz stażu wakacyjnego w miejscach, gdzie w przyszłości mogą znaleźć pracę.

3. W czasie nauki uzyskasz następujące kwalifikacje:


Kwalifikacja 1
- MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

Kwalifikacja 2 - MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.

 

4. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik spawalnictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

- połączeń spawanych różnymi metodami spawalniczymi: spawanie w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG i TIG, spawanie gazowe, spawanie elektryczne,

- projektowania połączeń konstrukcyjnych oraz części maszyn przy pomocy oprogramowania typu CAD,

- oceny złączy spawanych i obsługi urządzenia kontrolno-pomiarowego,

- posługiwania się językiem obcym zawodowym,

- naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

- nadzorowania  przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych.


5. Technik spawalnictwa znajdzie zatrudnienie w:

- w budownictwie przemysłowym,

- przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych,

- zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali,

- na stanowiskach nadzoru technicznego, jako technolog, konstruktor, organizator przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,

- jako kontroler jakości, konserwator i pracownik z zakresu utrzymania ruchu.

 

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 

Zawód ten obejmuje naukę wszystkich przedmiotów ogólnych i zawodowych w szkole, zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego w Krośnie, natomiast praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy.