Krosno
Technikum
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza - 1LT - technik logistyk
Nazwa oddziału

 1LT - technik logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  geografia ,  fizyka ,  informatyka ,  technika

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik logistyk

Opis

1. TECHNIK LOGISTYK planuje, organizuje, kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta. Obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. To zawód nowoczesny i wymagający, dający możliwość samorealizacji i dużej satysfakcji, polecany szczególnie młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią oraz zdolnościami planowania i organizowania. Jest doskonałą propozycją dla tych, którzy poszukują ciekawego i nowatorskiego kierunku nauczania - kierunku gwarantującego pracę.

 

 

2. Informacje dodatkowe:

 

W ramach kształcenia realizowane są dodatkowe zajęcia, pt.: Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe, które w sposób innowacyjny pozwalają uatrakcyjnić przekaz wiedzy logistycznej i zwiększyć efektywność nauki.

Corocznie nasi uczniowie zdobywają tytuły laureatów i finalistów Ogólnopolskich Konkursów i Olimpiad Logistycznych i Spedycyjnych.

 

3. W czasie nauki uzyskasz następujące kwalifikacje:

Kwalifikacja 1- SPL.01  Obsługa magazynów,
Kwalifikacja 2- SPL.02  Organizacja transportu.

 

4. Sylwetka absolwenta:

 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:
- zarządzania zapasami i magazynem,
- realizacji procesów magazynowych,
- obsługi magazynów przyprodukcyjnych,
- obsługi magazynów dystrybucji,
- planowania zadań produkcyjnych i dystrybucyjnych,

- planowania i organizowania procesów transportowych,
- planowania i organizowania procesów spedycyjnych,
- dobierania środków technicznych i technologii przeładunkowych,
- dokumentowanie realizacji procesów transportowo – spedycyjnych,
- sporządzania dokumentacji transportowej w języku polskim i języku obcym.

5. Technik logistyk znajdzie zatrudnienie w:

 

- zakładach przemysłowych,

- handlu i usługach,

- firmach transportowo-spedycyjnych,

- jednostkach administracyjnych i gospodarczych,

- magazynach i centrach dystrybucyjnych, logistycznych,

 

jako specjalista do spraw:


-  sprzedaży i prognozowania popytu,
-  planowania zakupów, produkcji i zapasów,
-  handlu elektronicznego,
-  dystrybucji,
-  transportu krajowego i międzynarodowego,
-  transportu wewnętrznego,
-  obsługi klienta.

UWAGA! Umiejętności i zdolności logistyczne wykorzystasz np. w magazynie, centrum dystrybucyjnym, firmie kurierskiej, zakładzie produkcyjnym, biurze podróży, policji, straży pożarnej oraz prowadząc własną działalność gospodarczą bez względu na branżę.

 

Absolwenci mogą kontynuować naukę na:

 

- Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na kierunku Logistyka w Transporcie,

- Społecznej Akademii Nauk w Krakowie,

- Politechnice Warszawskiej,

- Uniwersytecie Warszawskim,

- innych wyższych uczelniach technicznych.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia


Zajęcia prowadzone są metodami innowacyjnymi w oparciu o nowoczesne specjalistyczne programy komputerowe (Insert GT, E-mapa, Cartalltruck i inne) oraz Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe.