Krosno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 - 1sm BSIS - ślusarz (m)
Nazwa oddziału

 1sm BSIS - ślusarz (m)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • informatyka ,  technika ,  edukacja dla bezpieczeństwa

Zawody

 Ślusarz

Opis

1. ŚLUSARZ  to zawód, który umożliwia zajmowanie się obróbką metalu, tworzeniem mało skomplikowanych, metalowych przedmiotów oraz ich serwisowaniem. Zawód ten znalazł się na liście zawodów deficytowych. Zarówno w Polsce jak i za granicą specjaliści w tej dziedzinie mają dużą swobodę przy wyborze miejsca zatrudnienia.

2. Informacje dodatkowe:

Dla uczniów organizujemy:

- kurs obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,

- kurs spawacza metodą MAG I TIG,

- kurs kierowcy operatora wózka jezdniowego z Certyfikatem Unii Europejskiej.


Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia korzystają z bezpłatnych : wycieczek, szkoleń, zajęć sportowych na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie, na Hali Krosno
i w Klubie ATOMsfera w Krośnie (kręgielnia,  siłownia oraz sala ćwiczeń).


3. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie ślusarz jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

- ręcznej i mechanicznej obróbki metali,
- montażu maszyn i urządzeń z gotowych elementów,
- naprawy prostych mechanizmów i urządzeń,
- dorabiania lub wymiany uszkodzonych części mechanizmów lub urządzeń,
- montażu naprawionych zespołów,
- regulacji i sprawdzania ich działania,
- różnorodnych operacji ślusarskich.


4. Ślusarz znajdzie zatrudnienie w:

- warsztacie samochodowym,

- różnego rodzaju serwisach naprawiających sprzęt,

- w zakładach przemysłu maszynowego,

- na budowach,

- firmach sanitarnych i instalacyjno-grzewczych,

- serwisach naprawy sprzętu domowego,

- pracowniach ślusarstwa artystycznego (konserwacja, naprawa, odtwarzanie metalowych wyrobów artystycznych),

- pracownik może też otworzyć własną działalność.

 

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Zawód ten obejmuje naukę wszystkich przedmiotów (ogólnych i zawodowych) w szkole, natomiast praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy. Uczniowie w ramach nauki zawodu organizowanej przez OHP są zatrudniani na podstawie indywidualnych umów w celu przygotowania zawodowego w n/w zakładach pracy:

·      WIETPOL AEROSPACE Sp. z o.o. Krosno,

·      WSK „PZL – Krosno” S.A.,

·      MET Components Krosno,

·      NGS OIL & GAS Krosno,

·      GENERGY Krosno,

·      ZPH „Technik” Miejsce Piastowe,

·      PUHP IRMOT Krosno,

·      ZAKŁAD ŚLUSARSKI Iwonicz,

·      DIOXID Krosno,

·      FHU MEGA ANDREA Krosno,

·      PPUH VACUMA Jedlicze,

·      Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. Krosno,

·      VENT Holding Krosno,

·      MTS Project Pustyny.


W ramach podpisanej umowy jako pracownik młodociany, uczniowie nabywają prawo do:
miesięcznego wynagrodzenia – za wykonywaną naukę zawodu od 300 zł-500 zł
• mają opłaconą składkę ZUS (emerytalną i zdrowotną),
okres zatrudnienia i nauki wlicza się do stażu pracy,
• posiadają prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego w czasie ferii zimowych i wakacji.

Dla wszystkich chętnych uczniów Branżowej Szkoły I stopnia organizowane są następujące imprezy artystyczne i sportowe:

Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej Młodzieży, Wojewódzki Festiwal Twórczości Artystycznej Młodzieży, Wojewódzkie Warsztaty Taneczne Młodzieży, Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Młodzieży, Wojewódzki Konkurs Informatyczny, Wojewódzki Konkurs Fotograficzny, Wojewódzkie Zawody Lekkoatletyczne.

Uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia biorą również udział w wielu cyklicznych programach edukacyjno – profilaktycznych oraz aktywizacji społecznej.

Dla zawodu ślusarz przeciwwskazaniami są: duża wada wzroku, skrzywienie kręgosłupa /od II stopnia/, duże płaskostopie, koślawość kończyn, ograniczenie sprawności ruchowej kończyn, padaczka, zaburzenia równowagi, znaczne upośledzenie słuchu, przewlekłe zmiany chorobowe skóry rąk, przewlekłe choroby płuc, przewlekłe choroby serca/wady serca, choroby tętnicze.