Krosno
Technikum
Technikum Nr 5 - 1ct technik informatyk
Nazwa oddziału

 1ct technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowym i zagranicznym rynku pracy.
Nasi uczniowie podczas 1500 godzin zajęć z przedmiotów informatycznych w całym cyklu kształcenia, zdobywają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w szerokim zakresie najdynamiczniej rozwijającej się branży, jaką jest branża IT. Poznają i wykorzystują terminologię zawodową w j. angielskim podczas zajęć lekcyjnych.

Dzięki współpracy z lokalnymi firmami z branży IT nasi uczniowie odbywają w klasie trzeciej i czwartej wysokiej jakości praktykę zawodową u pracodawców.

Dysponujemy nowoczesnymi laboratoriami m.in. urządzeń techniki komputerowej, systemów operacyjnych, sieciowych systemów operacyjnych, sieci komputerowych, aplikacji internetowych oraz baz danych.

Oferujemy zajęcia pozalekcyjne w formie kół zainteresowań, m.in. budowy i serwisowania komputerów, administracji stronami internetowymi, programowania oraz sieci komputerowych. W ramach lokalnej akademii CISCO prowadzimy zajęcia przygotowujące do zdobycia certyfikatów.

Uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną oraz bardzo cenione na współczesnym rynku pracy umiejętności praktyczne w zakresie:

 • przygotowania, montażu oraz konfiguracji komputerów osobistych,
 • diagnozowania oraz usuwania usterek komputerów osobistych,
 • projektowania oraz budowy lokalnych sieci komputerach (zarówno kablowych, jak i bezprzewodowych), konfiguracji urządzeń sieciowych,
 • administracji sieciowymi systemami operacyjnymi (między innymi z rodzi, Microsoft Windows Server oraz Linux),
 • projektowania oraz tworzenia baz danych w popularnych środowiskach, administracji bazami danych,
 • tworzenia stron internetowych oraz aplikacji internetowych, edycji i montażu treści multimedialnych (audio, foto, wideo),
 • tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią (CMS),
 • programowania w popularnych językach programowania.

Po zakończeniu szkoły technicy informatycy nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy jako serwisanci sprzętu komputerowego, projektanci i administratorzy sieci, administratorzy systemów operacyjnych, projektanci stron internetowych, administratorzy baz danych, itp.

Aby potwierdzić zdobyte kwalifikacje uczeń będzie musiał zdać w trakcie trwania nauki dwa egzaminy z poniższych kwalifikacji.

Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w trakcie kształcenia:

 • INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych