Krosno
Technikum
Technikum Nr 5 - 1bt technik elektronik
Nazwa oddziału

 1bt technik elektronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Technik elektronik

 • Zdobycie poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji
 • Poznanie nowych technologii w branży elektronicznej
 • Montaż elementów i układów elektronicznych na płytkach drukowanych
 • Instalowanie oraz konserwowanie urządzeń elektronicznych z grup: system telewizji satelitarnej, kablowej, dozorowej, system kontroli dostępu i zabezpieczeń, sieci komputerowych oraz sieci automatyki przemysłowej
 • Użytkowanie urządzeń elektronicznych
 • Naprawa urządzeń elektronicznych
 • Programowanie systemów mikroprocesorowych
 • Programowanie nowoczesnych układów sterowania
 • Poznanie budowy, działania, instalacji i programowania systemów mechatronicznych
 • Nabycie umiejętności obsługi specjalistycznego sprzętu
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne (wycieczki przedmiotowe, współpraca z uczelniami wyższymi, zakładami pracy itp.)
 • Zajęcia prowadzone w nowoczesnych pracowniach, z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu technicznego, zajęcia w laboratoriach elektronicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie

Technik elektronik może podjąć dobrze płatną pracę w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz innych gałęziach przemysłu, gdzie są stosowane urządzenia elektroniczne.

Dzięki współpracy z lokalnymi firmami nasi uczniowie odbywają w klasie trzeciej i czwartej wysokiej jakości praktykę zawodową u pracodawców.

Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w trakcie kształcenia:

  • ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
  • ELM.05 Eksploatacja urządzeń elektronicznych