Krosno
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - 1fl medyczna
Nazwa oddziału

 1fl medyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Biologia
 • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Klasa medyczna

 • Możliwość rozwijania pasji i zainteresowań naukami: związanymi z medycyną, chemiczno-biologicznymi, inżynierskimi z zakresu  biotechnologii i technologii  przemysłu High - Tech
 • Perspektywa wyjazdów na wykłady popularnonaukowe związane z profilem klasy, warsztaty z fizjoterapii, zajęcia praktyczne z kryminalistyki, warsztaty w laboratoriach chemicznych uczelni wyższych
 • Czekają na ciebie wycieczki przedmiotowe: parki krajobrazowe, ścieżki przyrodnicze, muzeum anatomii, farmacji i inne wyjazdy
 • Jeżeli masz chęci pogłębiać wiedzę to czekają kursy Roku Zerowego z matematyki, chemii
 • Dodatkowy przedmiot matematyka w chemii dzięki któremu uzyskasz dobrą sprawność rachunkową potrzebną Tobie do matury i ... do dalszego kształcenia
 • Masz zadatki naukowca – istnieje możliwość tworzenia prac badawczych z zakresu chemii, biologii
 • Interesuje Cię praktyczną stroną chemii? – działa w szkole naukowe koło chemików umożliwiające poznanie praktycznej strony chemii!

Co dalej? Studia, które możesz podjąć:

 • Jeżeli lubisz biologię i chemię: medycyna, ratownictwo medyczne,  położnictwo, rehabilitacja i fizjoterapia, biotechnologia (inżynieria farmaceutyczna, biomateriały), kosmetologia
 • Jeżeli pasjonuje Cię chemia: analityka przemysłowa i medyczna, inżynieria chemiczna i bioprocesowa, technologia chemiczna (biopaliwa, materiały ceramiczne i szkło), inżynieria materiałowa (nowoczesne materiały konstrukcyjne kompozyty, ogniwa paliwowe)
 • Jeżeli Jesteś za biologią: pielęgniarstwo, zootechnika, weterynaria ,analityka żywności, technologia żywności i żywienia człowieka, mikrobiologia, leśnictwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, przyroda,  psychologia, stosowana psychologia zwierząt,  odnawialne źródła energii
 • Możliwość  kontynuacji nauki w policealnych szkołach zawodowych: ratownik medyczny, technik farmaceutyczny, dentystyczny, elektroradiolog  i in.

Przedmioty dodatkowe, które wzbogacają wiedzę przyszłego absolwenta o praktyczne treści:

 • łacina i język angielski w medycynie
 • matematyka w chemii
 • laboratorium chemiczne

Na zajęciach z przedmiotów rozszerzonych uczniowie podzieleni są na grupy ćwiczeniowe. W ramach zajęć wzbogacamy wiedzę teoretyczną o praktykę doświadczalną, która pozwala uczyć się przedmiotów rozszerzonych poprzez odkrywanie i badanie.

Klasa objęta patronatem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.