Krosno
Technikum
Technikum Nr 7 - 1 - technik fotografii i multimediów
Nazwa oddziału

 1 - technik fotografii i multimediów

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Plastyka ,  Chemia ,  Informatyka ,  Technika

Przedmioty rozszerzone

 Chemia

 Matematyka

Opis

   TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość estetyczną. Technik fotografii i multimediów organizuje i prowadzi prace związane z rejestracją, obróbką i wizualizacją obrazu oraz realizacją projektów graficznych i multimedialnych.

    Kształcenie jest szerokoprofilowe, przygotowuje specjalistów w dziedzinie związanej z multimediami, które wykorzystują różne formy informacji i różne formy jej przekazu, od fotografii, poprzez dźwięk, film i animacje, a także publikacje internetowe.

Nauka zawodu obejmuje przedmioty teoretyczne, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

W trakcie cyklu nauczania zdobędziesz praktyczne umiejętności i szeroką wiedzę w zakresie:

 • technik fotografii cyfrowej i analogowej,
 • korekty zdjęć i montażu fotograficznego,
 • organizowania planu zdjęciowego,
 • posługiwania się sprzętem fotograficznym i audiowizualnym,
 • przetwarzania informacji obrazowej metodami elektronicznymi,
 • projektowania grafiki, animacji, montażu filmu,
 • rejestracji i przygotowania materiałów cyfrowych,
 • wykonywania projektów multimedialnych,
 • wykonywania zdjęć do legitymacji, portretowych, reklamowych, reportażowo-prasowych,
 • tajników skutecznej reklamy.
Uzyskiwane kwalifikacje;
AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu,
AUD.05. Rejestracja projektów graficznych i multimedialnych.

Możliwości zatrudnienia:

 • w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych, geologicznych,
 • w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach itp.,
 • w agencjach fotograficznych i reklamowych,
 • w wydawnictwach i drukarniach,
 • w telewizji i wytwórniach filmowych,
 • w przemyśle optoelektronicznym,
 • w przemyśle fotochemicznym i fotograficznym
 • w przemyśle fotooptycznym i optycznym,
 • w laboratoriach fotograficznych i laboratoriach o różnych profilach.

    Przy kwalifikacji do tego oddziału będą liczone punkty za ocenę z języka polskiego, matematyki i informatyki, oraz jedna najlepsza ocena uzyskana spośród: języka obcego nowożytnego, plastyki, chemii, techniki.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia.

Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie przy naszej szkole.