Krosno
Technikum
Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica - 1df T technik mechatronik
Nazwa oddziału

 1df T technik mechatronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Fizyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Technik Mechatronik

Mechatronika to jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin techniki, która jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przemysłu związanego z elektroniką, mechaniką, automatyką i informatyką - czyli prawie każdej branży związanej z projektowaniem oraz produkcją przemysłową.

Według prognozy opublikowanej w 2020 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej mechatronika to jeden z najbardziej pożądanych zawodów, na które będzie szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy.

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU KSZTAŁCENIA

W zawodzie technik mechatronik nauka odbywa się w systemie pięcioletnim. W trakcie nauki wyodrębniono dwie kwalifikacje, po zadaniu których uczeń uzyskuje tytuł technika mechatronika wraz z świadectwem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje.

• Kwalifikacja  ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
• Kwalifikacja  ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

• montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
• wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
• wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
• eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
• tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;
• programowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

DODATKOWE KWALIFIKACJE

Uczniowie wybierający zawód technik mechatronik, mogą uzyskać umiejętności potwierdzone certyfikatami. Są to między innymi uprawnienia elektryczne (SEP) kursy programowania obrabiarek numerycznych, obsługi programów CAD/CAM, mechatroniki samochodowej oraz spawalnictwa.

Mechatronika jest obecna praktycznie wszędzie

Mechatronika gości w naszych domach, biurach, występuje we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej. To dzięki niej mamy drukarki 3D, pralki i zmywarki, automatycznie otwierane bramy garażowe, inteligentne domy - szczególnie ostatnio niezwykle zyskujące na popularności.

Dziś ciężko sobie wyobrazić halę produkcyjną bez maszyn z samodzielnie przesuwającymi się taśmami, robotami spawalniczymi i podającymi czy maszynami sterowanymi komputerowo CNC. To właśnie mechatronicy zajmują się tym, by takie maszyny pracowały bez zarzutu.

TECHNIK MECHATRONIK ZNAJDZIE ZATRUDNIENIE PRAKTYCZNIE W KAŻDEJ DZIEDZINIE PRZEMYSŁU A SZCZEGÓLNIE W:

• firmach zajmujących się projektowaniem oraz opiniowaniem urządzeń automatyki np. projektowanie linii produkcyjnych poprawiających wydajność oraz bezpieczeństwo pracy,
• zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń mechatronicznych np. linie przemysłowe, roboty, manipulatory itp.,
• firmach instalacyjnych zajmujących się montażem np. alarmów, automatycznych bram garażowych, instalacji fotowoltaicznych, tzw. inteligentnych domów itp.,
• warsztatach naprawczych sprzętu mechatronicznego np. serwisy AGD,
• w specjalistycznych placówkach handlowych,
• w laboratoriach zakładów przemysłowych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Obecnie wszystkie niemal gałęzie przemysłu są ściśle zautomatyzowane

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA

Posiadamy nowoczesną bazę pomocy dydaktycznych z zakresu elektrotechniki i elektroniki, automatyki, mechatroniki samochodowej, urządzeń sterowanych numerycznie. Są to między innymi:

• multimetry, zasilacze, oscyloskopy, analizatory stanów logicznych, multimedialne zastawy edukacyjne (trenażery) , stacje lutownicze,
• stanowiska dydaktyczne z zakresu pneumatyki, elektropneumatyki, sensoryki oraz napędu elektrycznego
• stanowiska dydaktyczne z zakresu programowania sterowników przemysłowych, panele operatorskie, falowniki
• symulatory linii produkcyjnych (manipulatory, taśmociągi),
• drukarka 3D, ploter laserowy, skaner 3D,
• obrabiarki CNC,

Systematycznie rozbudowujemy nasze zaplecze techniczne zgodnie z postępującymi wymaganiami przemysłu (kwota doposażenia na przestrzeni ostatnich lat to ponad 20 mln złotych!).

Zajęcia prowadzone w naszej szkole są przez to niezwykle ciekawe i pozwalają doskonale przygotować do przyszłej pracy w zawodzie.

Zobacz nasze pracownie wraz z szczegółowym wyposażeniem(link)

Mechanik to szkoła z pasją

Rozwijamy zainteresowana uczniów poprzez prowadzenie kółek zainteresowań między innymi kółko robotyki, na którym uczniowie tworzą własne modele robotów zabawek a także zapoznają się z najnowszymi trendami w dziedzinie automatyki.

 Dodatkowymi atutami przemawiającymi za wyborem zawodu Technik Mechatronik w „Mechaniku” są również:

• Płatne staże i praktyki dla uczniów, które odbywają się w firmach zagranicznych na terenie Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec oraz Irlandii;
• Możliwość pozyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach bezpłatnych szkoleń i kursów między innymi: kurs mechatroniki samochodowej, prawo jazdy, kurs spawania, kurs operatora obrabiarek CNC, kurs SEP
• Organizacja wyjazdów oraz wycieczek zawodowych do firm z branży automatyki
• Doskonale przygotowanie do egzaminów zewnętrznych przez co możemy się poszczycić najwyższą zdawalnością egzaminów maturalnych i zawodowych
• Współpraca z największymi firmami regionu celem zachowania nieustannego kontaktu z przemysłem.